Latvijas pilsoniskā aliance
  • 12 Latvijas apņemšanās sabiedrības līdzdalības jautājumos

    07.11.2017. Ministru kabinets apstiprināja Latvijas Trešo nacionālo atvērtās pārvaldības rīcības plānu. Plānā ietvertas 12 Latvijas apņemšanās, kuras vieno mērķis veicināt atvērtu pārvaldību - atklātību, atbildību un sabiedrības līdzdalību valsts institūciju darbā un lēmumu pieņemšanas procesā, tajā skaitā izmantojot tehnoloģijas un inovācijas. Plānā izvirzīto apņemšanos izpildi koordinēs Valsts kanceleja, bet uzraudzīs - Ministru kabineta un nevalstisko organizāciju Sadarbības memoranda īstenošanas padome. Vairāk informācijas šeit.