----Rīgas ziņojums par ES stratēģijas Baltijas jūras reģionam īstenošanas progresu

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas «Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanai» ietvaros Latvijas Pilsoniskā alianse īsteno projektu "Rīgas ziņojums par ES stratēģijas Baltijas jūras reģionam īstenošanas progresu" .

Projekta mērķis ir veicināt pilsonisko līdzdalību Eiropas Savienības reģionālo stratēģiju veidošanā, īstenošanā un uzraudzībā.
Lai stiprinātu un padziļinātu vismaz 18 nevalstisko organizāciju ekspertu kompetenci, savstarpējo sadarbību un sadarbību ar Eiropas Komisijas un nacionālo valdību pārstāvjiem, Latvijas Pilsoniskā alianse projekta ietvaros īstenos šādas aktivitātes:

  1. organizēs darba tikšanos Baltijas jūras reģiona, Melnās jūras reģiona un Donavas upes baseina nevalstisko organizāciju ekspertiem, kuriem ir zināšanas par Eiropas Savienības reģionālajām stratēģijām;
  2. piedalīsies Ārlietu ministrijas rīkotajā konferencē par ES stratēģiju Baltijas jūras reģionam;
  3. organizēt informatīvi izglītojošu pasākumu – ekspertus no Zviedrijas, Somijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Austrijas, Rumānijas, Dānijas iepazīstinās ar labās prakses piemēriem par Latvijas NVO, pašvaldību un akadēmiķu risinājumiem Baltijas jūras reģiona izaicinājumu novēršanā un mazināšanā.
  4. projekta administrēšana un publicitātes veidošana.


Sagaidāmie projekta rezultāti:

  1. kopumā 18 Baltijas jūras reģiona, Melnās jūras reģiona un Donavas upes baseina nevalstisko organizāciju eksperti no deviņu valstu organizācijām ir piedalījušies trīs dienu sadarbības vizītē;
  2. tikšanās dalībnieki padziļināti iepazīstas ar ES stratēģiju Baltijas jūras reģionā un piedalās diskusijās ar Eiropas Komisijas un nacionālo valdību ekspertiem par reģiona sasniegumiem uz nepieciešamajām izmaiņām, tādējādi veicinot kopīgu atbildību par rezultātu sasniegšanu;
  3. informatīvi izglītojošajā pasākumā piedalās 12 Baltijas jūras reģiona, 1 Melnās jūras un 2 Donavas upes baseina reģionu NVO eksperti un 20 interesenti no Latvijas. Pasākumā dalībnieki uzzina par Latvijas organizāciju sasaisti ar Baltijas jūras reģiona stratēģiju un darbības laukiem;
  4. izveidots stratēģisks komunikācijas dokuments par trīs Eiropas Savienības reģionu organizētās pilsoniskās sabiedrības sadarbību jautājumos par pilsoniskā dialoga stiprināšanu, aktuālās informācijas pieejamību un NVO līdzdalības jautājumiem, lai stiprinātu cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanu katrā no reģioniem.

Aktivitāšu norises vieta: Rīga, Talsi, Rīgas reģions.
Aktivitāšu norises periods: 01.02.2015.-30.06.2015.

Pasākumu finansē Latvijas valsts.

 

Pielikumi