----Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā

Biedrība Latvijas Pilsoniskā alianse īsteno projektu saskaņā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas konkursa „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā” rezultātiem. Latvijas Pilsoniskā alianse turpinās būt par Rīgas reģiona resursu centru, kura mērķis ir stiprināt Rīgas reģiona NVO kapacitāti un savstarpējo sadarbību.

 

2017. gadā eLPA notiks šādas aktivitātes:

 • tiks organizēta kampaņa „Mazais 100-gades pilsonis” Rīgas reģiona (RR) skolās, kurā plātos izglītoti 400 jaunieši.
 • 08.09.2017. notiks Rīgas reģiona NVO samits Ķekavā;
 • Informācijas izplatīšanas jomā tika izstrādāti 72 e-fakti un e-padomi par NVO sektoram nozīmīgiem jautājumiem;
 • tiks sniegtas ap 250 konsultācijām par NVO jautājumiem;
 • Sadarbībā ar LR4 tiks pārraidīti 16 raidījumi krievu valodā par NVO aktualitātēm un darbu NVO.
 • Projektu konkursā "Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai" tiks īstenoti dažādi projekti, lai veicinātu pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu attīstību un iedzīvotāju līdzdalību, sniedzot atbalstu reģiona NVO un veicinot to savstarpēju sadarbību.

 

2016. gadā eLPA notika šādas aktivitātes:

 • organizēta kampaņu „Mazais 100-gades pilsonis” Rīgas reģiona (RR) skolās, kurā tika izglītoti 698 jaunieši.
 • Rīgas Reģiona NVO darbības popularizēšana Cēsīs – sarunu festivāla „Lampa” ietvaros no 01.07.2016.- 02.07.2016.
 • Informācijas izplatīšanas jomā tika izstrādāti e-fakti un e-padomi par NVO sektoram nozīmīgiem jautājumiem, lai parādītu Rīgas reģiona NVO centienus vietējo kopienu labā, sadarbību ar pašvaldībām, kā arī tika nodrošināti e-padomi sociālajos tīklos un konsultācijas.
 • Sadarbībā ar LR4 tika pārraidīti 17 raidījumi krievu valodā par NVO aktualitātēm un darbu NVO.
 • Projektu konkurss "Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai", kurā tika īstenoti 11 projekti, lai veicinātu pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu attīstību un iedzīvotāju līdzdalību, sniedzot atbalstu reģiona NVO un veicinot to savstarpēju sadarbību.
 • Projektu konkurss notika četrās jomās:

a) Mazākumtautību nevalstisko organizāciju atbalsts;
b) Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu attīstība;
c) Starpkultūru dialogs;
d) Romu integrācija, līdzdalība, kultūra un starpkultūru dialogs.

 

Norises vieta: Rīgas reģions
Norises periods: 2016-2018
Finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.