----Nevalstiskā sektora ilgtspēja

Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse“ Latvijas valsts budžeta finansēta programmas „NVO fonds” ietvaros īsteno projektu “Nevalstiskā sektora ilgtspēja“.

Projekta mērķis ir nevalstiskā sektora finanšu ilgtspējas veicināšana, nodrošinot interešu aizstāvību nacionālā līmenī un radot risinājumus pilsoniskās sabiedrības ilgtspējas attīstībai Latvijā.


Projekta ietvaros tiks veiktas sekojošas aktivitātes:

  • Nodrošinās Latvijas Pilsoniskās alianses pārstāvju dalību formālās un neformālās sanāksmēs, pārstāvot pilsoniskās sabiedrības intereses un lai novērstu finanšu ilgtspējas izaicinājumus;
  • Izstrādās un sniegs atzinumus par normatīvajiem aktiem, viedokļu un nostājas dokumentus, sagatavot vēstules un iesaistīties NVO finanšu ilgtspējas attīstības saistītu dokumentu izstrādē, tai skaitā koncepta par efektīva NVO līdzdalības modeļa ieviešanu Latvijā, nodrošinot pilnvērtīgu NVO iesaisti valsts budžeta izveides procesā un sabiedrības interešu pārstāvībā;
  • Sniegs aktuālu un skaidrojošu informāciju par norisēm NVO sektorā un publiskajā pārvaldē Latvijā un ārvalstīs, lai veicinātu sabiedrības informētību par sektoru, tai skaitā par to, kādēļ nepieciešams tajā iesaistīties un atbalstīt finansiāli.


Norises vieta: Latvija
Norises periods: 01.01.2018.-31.10.2018.
Finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.


Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.