----Mazais 100-gades pilsonis

15.03.2017.-01.12.2018. biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" īstenos kampaņu “Mazais 100-gades pilsonis”, kuras mērķis ir izglītot Rīgas pilsētas skolu skolēnus par pilsonisko sabiedrību un iesaistīšanās iespējām Rīgas nevalstiskajās organizācijās. Kampaņas ietvaros tiks veicināta jauniešu izpratne par pilsoniskā aktīvisma nozīmi sagaidot Latvijas simtgadi. Rīgas nevalstisko organizāciju pārstāvji informēs jauniešus par dažādām pilsoniskās aktivitātēs formām, piemēram, brīvprātīgo darbu, ziedošanu un citām, kā arī aicinās skolēnus veikt kādu pilsonisko aktivitāti, kuras veikšanai tiks piešķirts neliels finansējums, lai varētu nodrošināt nepieciešamos materiālus. Pēc tikšanās ar nevalstiskās organizācijas pārstāvi skolēni sadarbībā ar organizāciju vai patstāvīgi, trīs mēnešu laikā, veiks kādu pilsonisko aktivitāti.

Plānots, ka uz Latvijas 100 gadu jubileju par pilsoniskām aktivitātēm būs izglītoti vismaz 1200 jaunieši visā Rīgas pilsētā 600 skolēnu 2017.gadā un 600 skolēnu 2018.gadā. Divu gadu laikā tiks veiktas vismaz 40 skolēnu pilsoniskās aktivitātes.

 

Projekts iekļauts Latvijas valsts simtgades Rīgas programmā. Latvijas valsts simtgades Rīgas programmas pasākumi tiek īstenoti ar Rīgas pašvaldības finansiālu atbalstu.