----Jaunais Pilsonis

Projekta "Jaunais Pilsonis" mērķis ir iesaistīt, informēt un integrēt bērnus/jauniešus pilsoniskajā līdzdalībā. Projekta galvenais mērķis - informēt un izglītot, tādējādi dodot šiem jauniešiem iespēju būt aktīviem pilsoņiem.
            
Kampaņā “Jaunais pilsonis” 2019./2020. gadā plānotas vismaz 30 tikšanās ar 7.-12.klašu jauniešiem. Biedrības un nodibinājumi dosies uz skolām, lai interaktīvi un jēgpilni izglīto jauniešus par politisko un pilsonisko līdzdalību, lai ieviestu NVO darbību kā vienu no līdzdalības veidiem.
Kampaņas ietvaros notiks sekojošas aktivitātes:
1)  Tiks izglītoti skolotāji, lai palielinātu izpratni par pilsonisko līdzdalību, pilsonisko sabiedrību, procesiem demokrātiskā sistēmā. LPA organizēs vasaras nometni, kurā piedalīsies skolotāji, kuri izteiks savu viedokli par pilsoniskās izglītības preferencēm.
2)  Izstrādāta interaktīvās spēles digitālā versija, kas būtu pieejama bērniem arī pēc NVO pārstāvja apmeklējuma. Tas nodrošinās zināšanas par pilsonisko izglītību un veicinās digitālās prasmes.
3)  Izstrādāts Civic Educational express - interaktīvu pilsoniskās izglītības lekciju, kas sastāv no lekcijas un interaktīvas spēles.
4)  Digitālā mācību līdzekļa popularizēšanas kampaņa.
5)  Pēc NVO apmeklējuma jaunieši tiks iedrošināti veikt nelielas pilsoniskās aktivitātes, kuru veikšanai tiks piešķirta neliela stipendija - 20,00 eiro klasei, materiālu iegādei aktivitātēm.
6)  Projekta beigās  LPA pārstāvji apkopos informāciju par visām pilsoniskajām aktivitātēm, kuras būs veikuši jaunieši. Labākā pilsoniskā aktivitāte iegūs balvu, pilsonisko izglītojošo dienu. (Balva var ietvert teātra biļetes, pusdienas un ekskursijas uz Ministru kabinetu vai Saeimas ēku).


Norises vieta: Latvija
Norises periods: 2019.gada aprīlis - 2020.gada marts
Finansējuma avots ir British Council.