----Efektīvas pārvaldes nostiprināšana Latvijas NVO

2006.gadā Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA) īstenoja projektu Efektīvas pārvaldes nostiprināšana Latvijas NVO, kura mērķis bija iepazīstināt Latvijas nevalstiskās organizācijas (NVO) ar efektīvas pārvaldības principiem, to juridiskajiem aspektiem un veicināt šo principu izmantošanu organizāciju ikdienas darbā. Projekta laikā NVO tika piedāvāti modeļi, kā organizācijas var attīstīt efektīvu pārvaldi vadību un pārvalžu struktūrās, izmantojot efektīvas pārvaldības Latvijas prakses piemērus.Projekta mērķu sasniegšanai eLPA no angļu valodas iztulkoja rokasgrāmatu A Handbook of NGO Governance (Laba NVO pārvalde) un iepazīstināja ar to semināru dalībniekus visos Latvijas reģionos. Pēc projekta noslēguma organizācijām tika nodrošināta iespēja saņemt konsultācijas par efektīvas pārvaldes struktūras veidošanu savā organizācijā.

Ja vēlies gūt panākumus,

tad uzzini vairāk rokasgrāmatā

„Laba NVO pārvalde"!

Rokasgrāmatu ir iespējams iegādāties

tikai par Ls 3,00 eLPA birojā Rīgā, Ģertrūdes ielā 19/21 - 3,

iepriekš piesakoties pa e-pastu alianse@nvo.lv vai tālruni 67846464.

Ko nozīmē laba pārvalde?

Lai nodrošinātu nevalstisko organizāciju efektīvu darbību ne tikai projektu ietvaros, bet arī to ilglaicīgu attīstību, nepieciešamas sistēmas un procesi, kas nodrošina caurskatāmu un saprotamu organizācijas darbību. Organizācijai savā darbībā jābūt atbildīgai gan saviem biedriem, gan donoriem un ziedotājiem - tas rada uzticamību organizācijai un veicina tās attīstību. Efektīva pārvalde nozīmē pilnvērtīgu padomes un valdes sadarbību. Tā tiek nodrošināta ar noteiktām metodēm (atskaitēm, nolikumiem), kas kontrolē organizācijas darbu un ceļ NVO kapacitāti.