Foto jaunumi

  • Notikusi pirmā reģionālā konference par NVO attīstību

    Notikusi pirmā reģionālā konference par NVO attīstību
    Pēc eLPA veiktā pētījuma "Pārskats par NVO sektoru Latvijā. 2013" rezultātiem, Zemgales reģionā ir 8% jeb 1441 orgainzāciju no NVO kopskaita Latvijā (dati par 03.07.2013.). Tas ir vismazākais biedrību un nodibinājumu skaits Latvijā, taču tieši zemgalieši ir tie, kuri visbiežāk veic brīvprātīgo darbu. 20% zemgaliešu ir bijuši brīvprātīgie pēdējā gada laikā, kam seko Vidzeme ar 7,3% brīvprātīgo. Zemgalieši ir sabiedriski atbildīgi un aktīvi, visaktīvāk visā Latvijā piedaloties labdarības akcijās: ziedošana, zvanot pa tālruni (veikuši 45,3% (vidējais rādītājs valstī - 30,6% respondentu), ziedošana, ievietojot naudu ziedojumu kastītē lielveikalos - 30% (vidēji valstī - 26,7%), kā arī piedalīšanās talkās - 36% (vidēji valstī - 23,1%) Lasīt vairāk »
    • publicēts: 28.04.2014 - 11:38