Līdzdalība


Latvijas Pilsoniskā alianse regulāri apkopo un izplata informāciju par līdzdalības iespējām nevalstiskajām organizācijām. LPA piedalās tikšanās ar valsts un pašvaldību institūciju pārstāvjiem, lai nodrošinātu NVO interešu ievērošanu to lēmumu pieņemšanas procesā. LPA aicina arī pārējās NVO aktīvi līdzdarboties pašvaldību, valsts un Eiropas Savienības līmenī, lai aizstāvētu savas un sabiedrības intereses! Politikas veidošanas process ir sarežģīts un laikietilpīgs, un ne vienmēr iedzīvotājiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem ir iespēja piedalīties visos tā veidošanas posmos. Tomēr sabiedrībai ir svarīgi apzināties savas iespējas un zināt visas politikas procesā iesaistītās institūcijas. Izvērtējot resursus, katrā no politikas veidošanas posmiem iedzīvotāji, sabiedrības un NVO pārstāvji var izvēlēties atbilstošāko iesaistīšanās veidu. Piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā var ikviens sabiedrības pārstāvis, tomēr vislielākās iespējas interešu aizstāvībā ir aktīvākajiem iedzīvotājiem, kuri apvienojušies nevalstiskajās organizācijās. Par līdzdalības iespējām katrā līmenī lasi sadaļas "Līdzdalība" attiecīgajās sadaļās, bet neskaidrību un jautājumu gadījumā - sazinies ar LPA!

 

Latvijas Pilsoniskā alianse NVO kopējās intereses pārstāv šādās Latvijas institūcijās un to darba grupās, komisijās:

Parlamenta līmenī

  • Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija;
  • Saeimas Eiropas lietu komisija;
  • Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ;
  • komisijas, kuras lemj NVO aktuālos jautājumus pēc jautājumu piekritības;
  • Saeimas un nevalstisko organizāciju sadarbības deklarācijas īstenošanas padome (darbojas Saeimas un NVO Forumu starplaikos).


Valdības līmenī