Finansējuma piesaiste

Finansējuma piesaistīšana ir svarīgs priekšnoteikums veiksmīgai NVO darbībai un spējai īstenot sabiedriski nozīmīgus projektus. Šajā sadaļā sniegts apkopojums par dažāda veida finansējuma avotiem, kas pieejami nevalstiskajām organizācijām Latvijā, Eiropā, Pasaulē.

Kas ir līdzekļu piesaiste? Kā piesaistīt līdzekļus?
Bieži vien organizācijas kā lielāko problēmu min tieši finansiālo situāciju. Kopš iestāšanās Eiropas Savienībā ir samazinājies ārvalstu finansējums sektora atbalstam. Turklāt Latvijā nevalstisko organizāciju darbību nevar nodrošināt tikai uzņēmēju atbalsts, jo nav tik attīstīta sociāli atbildīga uzņēmējdarbība. Organizācija nevar darboties vienīgi uz projektu finansējumu pamata. Līdzekļus, kas paredzēti projekta aktivitātēm, izlieto, taču neveidojas rezerves turpmākam organizācijas darbības nodrošinājumam. Līdzekļu piesaiste ir viens no risinājumiem: tā ir nevalstiskās organizācijas mērķu sasniegšanai nepieciešamo finanšu un cilvēkresursu sistemātiska identificēšana, apgūšana un attīstīšana. Tas nozīmē, ka līdzekļu piesaiste ietver ne tikai finanšu, bet arī citus līdzekļus - cilvēkresursus, laiku, prasmes, zināšanas, kontaktus u.tml. vērtības, kas palīdz organizācijai sasniegt izvirzītos mērķus.

 

Kā sagatavot projektu?

Bieži vien organizācijas iegūst līdzekļus, rakstot projektu pieteikumus. No vienas puses, ja organizācijai nav pastāvīga finansējuma un tā uztur sevi tikai no konkrētu projektu finansēm, nevar plānot organizācijas ilglaicīgu attīstību. No otras puses, projekti ir viena no svarīgākajām līdzekļu ieguves iespējām.

Lasi vairāk.

Kā piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu?

Lorraine de Bouchony, konsultantu kompānijas Welcomeurope (Francija) konsultante, intervijā eLPA: „Daudzi nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuriem ir labas idejas un vēlme organizēt projektus, atsakās rakstīt projektus Eiropas fondiem, jo šķiet, ka projektu iesniegšanas mehānisms ir pārāk sarežģīts. Protams, tā ir jauna pieredze, kas NVO Latvijā jāapgūst, bet tas ir izdarāms..."

Lasi vairāk.

 
Informāciju par finanšu piesaisti var iegūt arī no maksas informācijas platformas Welcome Europe.
 
Par finanšu insturmentiem informācija ir atrodama arī eLPA bibliotēkā.

Apkopotu informāciju par aktuālajiem programmu piedāvājumiem NVO vari saņemt, pasūtot Latvijas Pilsoniskās alianses sagatavotās ikmēneša Finanšu e-ziņas! Iepazīsties ar finanšu ziņu piedāvājumu un paraugu šeit!
Informācija e-ziņām par jaunākajām finanšu piesaistīšanas iespējām 
Piesakies ziņu saņemšanai, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu alianse@nvo.lv
Pakalpojuma cena: EUR 50.00 gadā vai EUR 4.50 mēnesī
 

Pielikumi