Latvijas pilsoniskā aliance
 • FreSsco seminārs

  27.11.2017. ES finansētais FreSsco (Free Movement and Social Security Coordination) tīkls Madridē (Spānijā) organizēs semināru “Darba mobilitāte ES un sociālās nodrošināšanas tiesības: praktiskās problēmas, risinājumi un perspektīvas”, kas tiks veltīts sekojošām tēmām, kuras ir aktuālas Spānijā: Lasīt vairāk »
  • publicēts: 13.11.2017 - 10:02
 • #SocialinnovEU

  27.-28.11.2017. Lisabonā, Portugālē notiks konference “Opening up to an ERA of Social Innovation”, kuras mērķis ir veicināt sociālo inovāciju Eiropā.  Sociālā inovācija ir labs, rentabls veids, lai veicinātu iekļaujošu un labklājību radošu valsts politiku. Konferencē ir plānots izstrādāt jaunu naratīvu par sociālajiem jauninājumiem, daloties pieredzē, iepazīstoties ar jaunām tendencēm, lai palielinātu sociālās inovācijas Lasīt vairāk »
  • publicēts: 13.11.2017 - 10:00
 • NCVO Trustee Conference 2017

  14.11.2017 Londonā, Lielbritānijā The National Council for Voluntary Organisations (NCVO) aicina uz konferenci kurā plānots pulcināt ap 400 nevalstisko organizāciju pārstāvjus. Pasākumā fokuss būs izpēte, kā Lasīt vairāk »
  • publicēts: 06.11.2017 - 10:06
 • Starptautiskā pilsoniskās sabiedrības nedēļa

  04.-08.12.2017. Suvā, Fidži interesenti ir aicināti uz 2017. gada starptautisko pilsoniskās sabiedrības nedēļu ar virstēmu “Our Planet. Our Struggles. Our Future”. Ar vairāk nekā 60 pasākumiem, kurus organizēs 40 partneri no dažādām pilsoniskās sabiedrības jomām, pasākumā būs iespēja sadarboties Lasīt vairāk »
  • publicēts: 06.11.2017 - 10:03
 • Publicēti vairāki sadarbības partneru piedāvājumi

  Lai veicinātu  organizāciju starptautisko sadarbību, interesenti tiek aicināti izvērtēt aktuālākos sadarbības piedāvājumus, kas publicēti ES programmas “Eiropa pilsoņiem” informācijas punkta Latvijā mājas lapā. Starp projektu idejām ir arī piedāvājumi no organizācijām, kuras labprāt iesaistītos projektos kā sadarbības partneri. ES programmas “Eiropa pilsoņiem” informācijas punkts Latvijā piedāvā iespēju pašvaldībām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām iesūtīt savus sadarbības piedāvājumus, lai atrastu sadarbības partnerus no visām ES programmas „Eiropa pilsoņiem” dalībvalstīm un varētu īstenot projektus šīs programmas ietvaros Lasīt vairāk »
  • publicēts: 30.10.2017 - 11:51
 • Kopienas Risinājumu programma

  IREX pieņem pieteikumus 2018.-2019. gada Kopienas Risinājumu programmai (Community Solutions Program - CSP) . Kopienas Risinājumu programma ir gadu ilga profesionālās pilnveides programma cilvēkiem, kuri strādā, lai uzlabotu savas kopienas aktuālos jautājumus, kas saistīti ar vidi, toleranci un konfliktu risināšanu, caurspīdīgumu, atbildību, kā arī sieviešu tiesību un dzimuma jomu. 2018.-2019. gada programmā piedalīsies līdz 100 kopienas aktīvistiem. Pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē līdz 2017. gada 31. oktobrim Lasīt vairāk »
  • publicēts: 23.10.2017 - 11:35
 • ES ārpolitikas programmas meistarklase

  27.11.-02.12.2017. European Academy of Diplomacy Polijā aicina pieteikties Eiropas Savienības (ES) ārpolitikas programmai, lai apmainītos ar idejām, attīstītu jaunas iespējas un padziļinātu izpratni par sadarbību starp ES un kaimiņu reģioniem. Meistarklasē ir iekļauti šādi komponenti: ES lēmumu pieņemšana un ārpolitika; ES un Ķīnas attiecības; migrācijas un bēgļu krīze; ES un Krievijas attiecības; Publiskās runas meistarklase; Privātā tikšanās ar izciliem viesiem Lasīt vairāk »
  • publicēts: 16.10.2017 - 08:54
 • Volonteuropa ikgadējā konference

  30.-31.10.2017. Briselē, Beļģijā  notiks 26.ikgadējā konference Volonteurope: Pathways to Rights: Empowering Young Europeans. Konferences mērķis galvenā uzmanība tiks pievērsta jauniešu tiesībām interešu aizstāvībā. Konference pulcēs jauniešus no visas Eiropas, lai pārrunātu, dalītos pieredzē un mācītos no citiem par veidiem, kā viņi sadarbojas ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, lai radītu labāku un taisnīgāku sabiedrību visiem Lasīt vairāk »
  • publicēts: 09.10.2017 - 10:04
 • EUSBSR ikgadējais forums

  EUSBSR ikgadējais forums
  04.-05.06.2018. Tallinā, Igaunijā notis Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam (The European Union Strategy for the Baltic Sea Region – EUSBSR) 9. ikgadējais forums. Forumu rīko Eiropas Komisija sadarbībā ar Igaunijas Ārlietu ministriju un Baltijas Attīstības forumu. Forumā piedalīsies aptuveni 700 dalībnieki no Baltijas jūras reģiona valdībām, starptautiskām organizācijām, NVO, universitātēm, vietējām un reģionālajām pārvaldēm un uzņēmumiem, lai apspriestu notikumus un problēmas Baltijas jūras reģionā Lasīt vairāk »
  • publicēts: 09.10.2017 - 10:03
 • Eiropas Kultūras mantojuma projekti

  Eiropas Kultūras mantojuma projekti
  Eiropas Komisija aicina iesniegt pieteikumus “Atbalsts Eiropas sadarbības projektiem, kas saistīti ar Eiropas Kultūras mantojuma gadu 2018”, lai veicinātu Eiropas kultūras mantojuma novērtēšanu kā kopīgu resursu, lai veicinātu izpratni par kopējo vēsturi un vērtībām, kā arī stiprināt piederības izjūtu kopējai Eiropas telpai. Projektu pieteikšanās termiņš ir 22.novembris Lasīt vairāk »
  • publicēts: 02.10.2017 - 10:09