Latvijas pilsoniskā aliance
 • Vēl tikai dažas vietas „Grāmatvežu triatlonā”!

  Vēl tikai dažas vietas „Grāmatvežu triatlonā”!
  Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA) piedāvā visiem biedrību un nodibinājumu grāmatvežiem un atbildīgajiem par finansēm pieteikties uz semināriem – grāmatvežu triatlons kopā ar Jadvigu Neilandi. Semināri notiks biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” telpās Ģertrūdes ielā 19/21-3, ieejas kods 1725 šādos datumos: 09.09.2016. semināra tēmas būs biedrību, nodibinājumu, reliģisko un citu nevalstisko organizāciju gada pārskati. Sabiedriskais labums. Ziedojumi un atlaides; 16.09.2016. semināra tēmas būs: biedrību, nodibinājumu, reliģisko un citu nevalstisko organizāciju grāmatvedība. Attaisnojuma dokumentu noformēšana un kases aparāti. PVN piemērošana Lasīt vairāk »
  • publicēts: 29.08.2016 - 11:30
 • NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes augusta sēde

  24.08.2016. Memoranda sēdē vairāki dienas kārtības jautājumi bija saistīti ar personāla ievēlēšanu. Tika ievēlēta Memoranda padomes vadītāja vietniece, ar pilnvaru termiņš līdz 28.02.2017. biedrības Ascendum valdes priekšsēdētāja Zaiga Pūce, kura bija arī Latvijas Pilsoniskās alianses izvirzītā nominante. Savukārt eLPA direktora p.i. Kristīne Zonberga tika izvirzīta kā Memoranda padomes pārstāve Labklājības ministrijas izveidotajā padomē 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanas uzraudzībā Lasīt vairāk »
  • publicēts: 29.08.2016 - 11:27
 • Izskaidro un uzzini – kas ir pilsoniskā aktivitāte!

  Izskaidro un uzzini – kas ir pilsoniskā aktivitāte!
  12.-23.09.2016. Rīgas pilsētas skolās norisināsies kampaņa „Mazais pilsonis”. Biedrība Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA) aicina Rīgas nevalstiskās organizācijas  un skolas piedalīties kampaņā. Aicinām Rīgas NVO interaktīvi un saturīgi izglītotu jauniešus par sabiedrības līdzdalību pašvaldības un valsts līmenī, NVO jautājumiem, kā arī iedrošinātu iesaistīties Jūsu organizācijā. Savukārt Rīgas skolas, aicinām pieteikt kampaņai 8.-12.klases, lai jauniešiem būtu iespēja uzzināt vairāk par iespējām iesaistīties pilsoniskajās aktivitātēs. Kampaņas ietvaros ir paredzēts divas reizes tikties ar klasi, pirmajā reizē iedrošināt konkrētās klases jauniešus iesaistīties kādā no pilsoniskajām aktivitātēm, otrajā reizē, iepazīties ar aktivitātes rezultātiem Lasīt vairāk »
  • publicēts: 29.08.2016 - 11:23
 • Maini pasauli, izvēloties savu pārtiku – turpinās projekts “Ēdam atbildīgi!”

  30.08.2016. notiks ievadseminārs 50 jaunajām dalībskolām projekta “Ēdam atbildīgi!” otrā norises gada sākumam, kuru organizē Vides izglītības fonds. Seminārā pedagogi uzzinās, kā palīdzēt bērniem un jauniešiem apzināties savu lomu globālajā pārtikas aprites sistēmā un motivēt tos pieņemt atbildīgus, videi draudzīgus lēmumus. „Ēdam atbildīgi!” ir starptautiska, uz rīcību orientēta mācību programma Ekoskolām. EYD 2015 (Eiropas attīstības gads 2015) ietvaros aizsāktā programma, kurā piedalās deviņas Eiropas valstis (Bulgārija, Horvātija, Čehija, Latvija, Malta, Polija, Rumānija, Slovākija un Slovēnija) ir kļuvusi par nozīmīgu Ekoskolas programmas sastāvdaļu Lasīt vairāk »
  • publicēts: 29.08.2016 - 11:17
 • Jelgava aicina jaunatnes lietu speciālistus uz pieredzes apmaiņu!

  29.-30.09.2016. Jelgavā norisināsies jaunatnes lietu speciālistiem domāts seminārs. Pieteikties dalībai aicināti tie jaunatnes lietu speciālisti, kuri darbu pašvaldībā jaunatnes jomā uzsākuši pēdējo trīs gadu laikā (2014-2016). Seminārs sniegs iespēju iegūt jaunas zināšanas par stratēģijas izveidi vietējā (pašvaldības) līmenī, sekmēt jaunatnes lietu speciālistu ikdienas darbu, efektivitāti un darbošanās metodes, kā arī ļaus apzināt labās prakses piemērus no pirmās Latvijas Jauniešu galvaspilsētas – Jelgavas. Latvijas Jaunatnes padome aicina pietiekties var aizpildot pieteikuma anketu līdz 5.septembrim Lasīt vairāk »
  • publicēts: 29.08.2016 - 11:15
 • Noslēgusies akcija “Brīvprātīgais uz 1 dienu”

  15.-21.08.2016. notika akcija „Brīvprātīgais uz 1 dienu”, kuru rīkoja biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs”. Akcijas laikā biedrībām, nodibinājumiem, pašvaldību un valsts iestādēm bija iespēja iesaistīt ieinteresētos brīvprātīgos kādā no savus mērķus nodrošinošām aktivitātēm, bet brīvprātīgajiem - izdarīt ko labu un gūt gandarījumu. Paši brīvprātīgie kopumā atzina, ka šī bijusi laba pieredze, bijis interesanti, dažviet patikusi atmosfēra, piemēram, Jēkabpils Vēstures muzejā, bet dažviet - kā Krustpils novada pašvaldības aģentūrā/pansionātā “Jaunāmuiža”, bijis emocionāli smagi Lasīt vairāk »
  • publicēts: 29.08.2016 - 11:14
 • Latvijas un Ukrainas NVO sadarbojas Jaunas perspektīvas radīšanai

  Latvijas un Ukrainas NVO sadarbojas Jaunas perspektīvas radīšanai
  25.07.2016. Latvijas Zaļā kustība parakstīja līgumu ar Ārlietu ministriju par projekta “Jaunas perspektīvas Ilgtspējīgas lauku ekonomikas plānošanā Ukrainas reģionos” īstenošanu. Projekta mērķis ir sniegt atbalstu Ukrainas Vienotās un Visaptverošās Lauksaimniecības un Lauku attīstības stratēģijas 2015-2020 gadam ieviešanā, jautājumos, kas skar dzīves kvalitātes un ekonomisko aktivitāšu diversifikāciju lauku telpā un kopienu virzītu lauku attīstību Čerņigovas, Čerkasi, Ļvovas, Viņņicas, Ivano Frankovskas reģionos. Projekta laikā, kopā ar sadarbības partneriem Ukrainā tiks īstenotas informatīvi izglītojošas aktivitātes lauku iedzīvotāju, galvenokārt mazo lauksaimnieku zināšanu vairošanai par pievienotās vērtības radīšanu lauksainiecības produktiem Lasīt vairāk »
  • publicēts: 29.08.2016 - 11:11
 • “Mana jūra”: pēdējo piecu gadu laikā pludmaļu tīrība būtiski nav uzlabojusies

  “Mana jūra”: pēdējo piecu gadu laikā pludmaļu tīrība būtiski nav uzlabojusies
  Kampaņas  “Mana jūra” organizatori ir apkopojuši ekspedīcijas laikā iegūtos jaunākos datus par pludmaļu tīrību 2016. gadā, kā arī par laika periodu no 2012. līdz 2016. gadam. Šogad netīrākā ir Daugavgrīvas pludmale, tīrākā – Abragciema pludmale. Vidēji Latvijas piekrastē atrodamas 203 atkritumu vienības katros 100 pludmales metros, kas ir otrs augstākais rādītājs kopš pirms pieciem gadiem tika uzsākti jūras piesārņojošo atkritumu izvērtējumi visā Latvijas jūras piekrastē. Jau piekto gadu Vides izglītības fonds organizē kampaņu “Mana jūra” Latvijas jūras piekrastē Lasīt vairāk »
  • publicēts: 29.08.2016 - 11:10
 • Latvijas un Ukrainas piena ražotāji sadarbosies

  24.08.2016. Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvji tikās ar Ukrainas piena ražotāju asociācijas prezidentu Andreju Dikunu (Андрей Дикун), lai apspriestu turpmākās sadarbības iespējas un dalītos pieredzē un zināšanās piena ražošanā un realizācijā. Ukrainas piena ražotāju asociācija nodarbojas ar Ukrainas piena ražotāju interešu lobēšanu un interešu aizstāvēšanu, kopš dibināšanas brīža asociācija saviem biedriem ir nodrošinājusi maksimālu efektivitāti un peļņu, kas panākta ar ražošanas procesu optimizāciju, izglītošanas programmām, izdevumu līmeņa samazināšanu un gala produkta vērtības palielināšanu Lasīt vairāk »
  • publicēts: 29.08.2016 - 11:06
 • Eiropas Latviešu apvienība aicina piedalīties seminārā Briselē

  16.09.2016. pl. 18.30 līdz 20.30 Briselē Eiropas Latviešu apvienība aicina piedalīties seminārā “Atbildīga informācijas radīšana un kritiska analīze - [ie]dRosme aktīvai latvietībai”, lai vērtētu, cik lielā mērā informācija ietekmē mūsdienu latvieša vērtības, un sniegtu ieskatu par informācijas sagatavošanas un publicēšanas aizkulisēm. Pieteikšanās semināram norit līdz 5. Septembrim aizpildot e-pieteikumu vai sūtot savu vārdu un uzvārdu projekta koordinatorei Intai Šimanskai uz e-pastu ISConsulting@outlook.lv. Reaģējot uz notikumiem Latvijā, Eiropā un pasaulē, Eiropas Latviešu apvienība aicina Latvijas valsts piederīgos piedalīties seminārā, kurā eksperti dalīsies ar savu viedokli par šādiem jautājumiem Lasīt vairāk »
  • publicēts: 29.08.2016 - 10:53