Latvijas pilsoniskā aliance
 • eLPA apvieno 30 tūkstošus pilsoniski aktīvu Latvijas iedzīvotāju

  eLPA apvieno 30 tūkstošus pilsoniski aktīvu Latvijas iedzīvotāju
  Pirms desmit gadiem stājās spēkā “Biedrību un nodibinājumu likums”, kas nosaka, kādā veidā iedzīvotāji var apvienoties, lai rīkotos un veidotu izmaiņas sabiedrībā. Pirms desmit gadiem dibināta arī Latvijas biedrību un nodibinājumu interešu aizstāvības organizācija - biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA), kurā patlaban apvienojušās 136 nevalstiskās organizācijas un individuālie biedri, kopā aptuveni 30 000 Latvijas iedzīvotāju Lasīt vairāk »
  • publicēts: 15.12.2014 - 10:17
 • eLPA darbības rezultāti projekta ietvaros un jauni uzstādījumi

  2014. gads ir otrais gads, kad eLPA īsteno projektu NVO interešu aizstāvības nodrošināšana nacionālā līmenī II, ko finansē EEZ finanšu instruments 2009-2014 Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programmas ietvaros un administrē Sabiedrības integrācijas fonds. Gada laikā esam sasnieguši un pat pārsnieguši plānotos projekta rezultātus. Šie ir rezultāti, kurus palīdzējusi sasniegt Norvēģijas un Īslandes nodokļu maksātāju nauda. Šie ir rezultāti, kuriem ir tieša ietekme NVO interešu aizstāvības jomā, jo esam varējuši Lasīt vairāk »
  • publicēts: 15.12.2014 - 10:15
 • Ārlietu ministra tikšanās ar NVO

  Pagājušās nedēļas izskaņā (10. decembrī) ārlietu ministrs E. Rinkēvičs aicināja nevalstisko organizāciju pārstāvjus uz tikšanos, lai diskutētu Ārlietu ministrijas sagatavoto ziņojumu Saeimas ārpolitikas debatēm, kas notiks 22. janvārī. Tikšanās laikā eLPA pārstāves aicināja ārpolitikas ziņojumu papildināt ar sadarbību ar biedrībām un nodibinājumiem gan gatavojoties ES prezidentūras pasākumiem un aktivitātēm, gan reaģējot uz krīzi Ukrainā un organizējot palīdzības sniegšanu Krimas bērniem un jauniešiem Lasīt vairāk »
  • publicēts: 15.12.2014 - 10:14
 • Ar kuru organizāciju TU svinēsi Vispasaules NVO dienu?

  Ar kuru organizāciju TU svinēsi Vispasaules NVO dienu?
  Latvijas Pilsoniskā alianse ir izveidojusi informatīvu video par Vispasaules NVO dienu. Noskatīties video var šeit. Pirms sešdesmit trim gadiem 27. februārī Apvienoto Nāciju Organizācijas rezolūcijā tika ieviesta definīcija – “starptautiskā nevalstiskā organizācija”, kas nozīmēja NVO sektora atzīšanu. Pirms trīs gadiem tika izveidota iniciatīva – Vispasaules NVO diena Lasīt vairāk »
  • publicēts: 15.12.2014 - 10:11
 • Bibliotēkas - visbiežāk apmeklētās kultūras iestādes Vidzemē

  Lai noskaidrotu, kāds ir kultūras piedāvājums Vidzemes reģionā, un kāda ir iedzīvotāju loma un līdzdalība kultūras norisēs, no 2014.gada janvāra līdz 2014.gada novembrim Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas” sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju veica pētījumu „Kultūras patēriņš Vidzemē: kultūras pieejamība un iedzīvotāju līdzdalība kultūras norisēs”. Pētījuma rezultāti kopumā vērtējami pozitīvi – lielākā daļa pētījuma respondentu ir apmierināti ar kultūras dzīvi savā dzīves vietā un pasākumu kvalitāti Lasīt vairāk »
  • publicēts: 15.12.2014 - 09:08
 • LLF aicina darbā projektu vadītāju

  Nacionāla līmeņa biedrība “Latvijas Lauku forums” ir platforma, kas apvieno 68 biedru organizācijas, no tām 37 NVO visā Latvijā, kas pamatā darbojas pēc partnerības principa, apvienojot vietējās pašvaldības, NVO un komersantus, kā arī 31 vietējā līmeņa biedrības un nodibinājumus, kuriem rūp savas vietas attīstība. LLF darbojas četros stratēģiskajos virzienos: ģenerē un virza inovatīvas idejas lauku (vietējai) attīstībai; palīdz lauku (vietējām) kopienām veidot savu nākotni; nodrošina biedru interešu aizstāvību pēc to vajadzības; veido Latvijas lauku kopienu balsi Latvijā, Eiropā un pasaulē Lasīt vairāk »
  • publicēts: 15.12.2014 - 08:37
 • Atskats uz Kurzemes NVO Sadarbības forumu 2014

  Atskats uz Kurzemes NVO Sadarbības forumu 2014
  29.11.2014. Kuldīgā norisinājās Kurzemes NVO atbalsta centra organizētais Kurzemes NVO Sadarbības forums 2014. Tā galvenais mērķis bija veicināt Kurzemes nevalstisko organizāciju sadarbību, pieredzes apmaiņu  un  labās prakses nodošana starp organizācijām. Klātesošos uzrunāja gan LR Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vadītāja Anita Kleinberga, gan iedvesmoja biedrības “NEXT” vadītājs Vilis Brūveris, aicinot apzināties, ka tikai viens cilvēks vien var radīt un rosināt pārmaiņas vismaz 1000 cilvēku lielā kopienā! Lasīt vairāk »
  • publicēts: 15.12.2014 - 08:35
 • Iecietība pret korupciju – cik ilgi klusēsim baidoties?

  Iecietība pret korupciju – cik ilgi klusēsim baidoties?
  Biedrība „Sabiedrība par atklātību – Delna”, kas ir Transparency International Latvijas nodaļa, atzīmējot Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk – ANO) Starptautisko pretkorupcijas dienu, aicina ikvienu iestāties pret korupciju un prettiesisku rīcību, kas apdraud sabiedrības labklājību, kā arī drošību un turpina, kā tas jau iesākts kopš 2012. gada, sniegt bezmaksas juridisko atbalstu tiem, kas ceļ trauksmi Lasīt vairāk »
  • publicēts: 15.12.2014 - 08:32
 • Jaunatnes jomas atbildīgo ministru un jauniešu pārstāvju tikšanās

  12.12.2014. Latvijas Jaunatnes padome piedalījās Itālijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē organizētajā tikšanās par Strukturēto dialogu ar jauniešiem, kurā piedalās par jaunatnes jomu atbildīgie Itālijas, Latvijas un Luksemburgas ministri, Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta un jaunatnes organizāciju pārstāvji. Tikšanās mērķis bija veicināt Strukturētā dialoga prioritāro jautājumu diskusiju starp jauniešu pārstāvjiem, trio prezidentūras Lasīt vairāk »
  • publicēts: 15.12.2014 - 08:30
 • Pārrunā sadarbību ar reto slimību biedrību pārstāvjiem

  09.12.2014. veselības ministrs Guntis Belēvičs tiekas ar reto slimību biedrību pārstāvjiem -Pulmonālās hipertensijas biedrības, Cistiskās fibrozes biedrības, Latvijas hemofilijas biedrības, Cilvēku ar īpašām vajadzībām biedrības „Motus Vita”, kā arī Pacientu ombud., lai pārrunātu aktuālos jautājumus un turpmākās sadarbības iespējas. Tikšanās laikā veselības ministrs Guntis Belēvičs uzklausīja biedrību pārstāvju redzējumu par šā brīža problēmām Lasīt vairāk »
  • publicēts: 15.12.2014 - 08:29