Latvijas pilsoniskā aliance
 • Latvijas pilsoniskās sabiedrības dati ASV pētījumā

  Latvijas pilsoniskās sabiedrības dati ASV pētījumā
  “Pilsoniskā sabiedrība arvien vairāk iesaistās reģionālo problēmu risināšanā” USAID informē par NVO Ilgtspējas attīstības indeksa rādītājiem Eiropā un Eirāzijā (19. ziņojums). Lai uzzinātu ziņojuma rezultātus par Latviju, esi aicināts piedalīties diskusijā „Pilsoniskās sabiedrības organizācijas – ausma vai noriets”, piektdien, 2016. gada 1. jūlijā pl. 12.30, sarunu festivālā LAMPA, skatuve “STARO”. 2015.gada indeksa rezultāti liecina, ka arvien vairāk Eiropas un Āzijas pilsoniskā sabiedrība iesaistās reģionālo problēmu risināšanā, piemēram, bēgļu krīzes un ES reformās Lasīt vairāk »
  • publicēts: 30.06.2016 - 14:20
 • NVO vasaras akadēmija

  NVO vasaras akadēmija
  20.07.-22.07.2016. Viesu namā „Mauriņi”, Allažu pagastā, Siguldas novadā biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA) aicina Tevi piedalīties vasaras akadēmijā nevalstisko organizāciju pārstāvjiem - NOZĪME! BŪTĪBA! ATSPULGS! Vasaras akadēmijā eLPA nolēmusi pievērst uzmanību tam, kā uzlabot mūsu pašu –NVO,  darba kvalitāti, kā panākt, lai mūsu darbs prasītu mazāk resursu, bet tam būtu labāks iznākums, kā arī tam, kā labāk pastāstīt par saviem labajiem darbiem. Mums ir tas gods ielūgt Tevi uz šo pasākumu un mēs esam pārliecināti, ka ikviens no mums būs ieguvējs! Vasaras akadēmijas programmā Arstarulsmirus un  Maira Dzene stāstīs par cieņpilnas komunikācijas kultūru, Elīna Kļaviņa, no nodiminājuma “Tēvi”,  runās par informācijas veidošanu un pasniegšanu Lasīt vairāk »
  • publicēts: 27.06.2016 - 15:50
 • Nākotnes plāni pilsoniskās sabiedrības un sabiedrības integrācijas veidošanai Latvijā

  29.06.2016. Valsts kancelejā, Brīvības bulvārī 36, notiks Kultūras ministrijas organizēta sēde, kurā tās dalībnieki - NVO pārstāvji un atbildīgās amatpersonas uzsāks diskusiju par nākamo periodu Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.-2018. gadam (turpmāk – Pamatnostādnes) rīcības plānu 2017.- 2018.gadam. Pamatnostādnēs iekļauti pasākumi, kas cieši saistīti ar pilsonisko līdzdalību, tāpēc uz sēdi aicināti NVO fonda stratēģiskās plānošanas komitejas un NVO un valdības sadarbības memoranda padomes NVO pārstāvji, lai apspriestu uzdevumus un praktiski īstenojamos pasākumus nevalstisko organizāciju attīstības jomās nākamajam pamatnostādņu īstenošanas posmam Lasīt vairāk »
  • publicēts: 27.06.2016 - 15:33
 • NVO un valdības sadarbības memoranda padomes sēde jau parīt

  29.06.2016. plkst. 11:00 notiks kārtējā memoranda padomes sēde. Šoreiz sēdē plānots izskatīt NVO sektoram būtiskus jautājumus, kas saistās ar finansējuma pieejamību NVO darbam un pilsoniskās sabiedrības attīstībai. 1) Tiks skatīts ziņojums par NVO fonda ieviešanas gaitu, problēmām, finansējuma apguves rādītājiem, kā arī nākotni un tiks prezentēta NVO fonda stratēģija 2017.-2018.gadam; 2) Finanšu ministrija sniegs aktuālo informāciju par EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. plānošanas perioda prioritātēm “Pilsoniskās sabiedrības fonds” virzību, tajā skaitā arī informāciju par 9. jūnija sarunu rezultātiem starp Latvijas valdības pārstāvjiem un donorvalstu pārstāvjiem un turpmāk plānoto rīcību Lasīt vairāk »
  • publicēts: 27.06.2016 - 15:20
 • Sociālās uzņēmējdarbības konference – UZ-ŅĒMĪGO notikums

  14.07.2016. plkst. 10:00 viesnīcā Jūrmala SPA konferenču centrā Zemgales NVO Centrs ciešā sadarbībā ar Latvijas Pilsonisko aliansi rīko konferenci ''UZŅĒMĪGO pasākums'', kas veltīta sociālās uzņēmējdarbības attīstībai. Konference tiek īstenota projekta SEED (Kompleksi pasākumi sociālās uzņēmējdarbības izglītības veicināšanai - www.seedproject.eu) ietvaros. Konference paredzēta organizācijām un indivīdiem, kas interesējas par sociālo uzņēmējdarbību (turpmāk SU) un to jau veic, jo pasākuma laikā būs iespēja uzzināt likumdošanas aktualitātes, informāciju par finansējuma iespējām sociālās uzņēmējdarbības veicējiem, iepazīties ar jaunākajām tendencēm SU jomā Lasīt vairāk »
  • publicēts: 27.06.2016 - 15:15
 • NTSP sēde

  27.06.2016. norisinājās Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēde, kurā tika diskutēts par Valsts budžeta 2017. gadam sagatavošanas procesu un galvenajām aktualitātēm. Vitālijs Gavrilovs sēdi iesāka ar gandarījuma izteikšanu par 16.jūnija Eiropas Padomes pieņemtajiem secinājumiem “Jauns sākums spēcīgam sociālajam dialogam”, kuri nostiprina sociālā dialoga nozīmīgumu visās dalībvalstīs. Savukārt finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola iepazīstināja sociālos partnerus ar 2017.gada budžeta prognozēm, uzsverot, ka nākamgad būs jāpalielina ieņēmumi, ko plānots panākt apkarojot ēnu ekonomiku, nevis ceļot nodokļus Lasīt vairāk »
  • publicēts: 27.06.2016 - 15:09
 • Sociālekonomiskās iekļaušanas atbalstu saņēmuši 103 patvēruma meklētāji

  Sociālekonomiskās iekļaušanas atbalstu saņēmuši 103 patvēruma meklētāji
  ANO bēgļu lietu aģentūras dati liecina, ka pašlaik visā pasaulē piespiedu kārtā pārvietoti un bēgļu gaitās devušies aptuveni 60 miljoni cilvēku, no tiem apmēram 1 miljons ir devušies bēgļu gaitās uz Eiropu. 17 gadu laikā Latvijā starptautisko aizsardzību lūguši 1768 patvēruma meklētāji (2014.gadā - 364, 2015.gadā - 328). Bēgļa statuss ir piešķirts kopumā 71 personai, savukārt alternatīvās aizsardzības statuss - 148 personām. Kopš 2016.gada Sabiedrības integrācijas fondam ir uzticēts nodrošināt sociālā mentora un sociālā darbinieka pakalpojumu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu Lasīt vairāk »
  • publicēts: 27.06.2016 - 10:43
 • Diskutē par mūsdienu latvietības “zaļo gēnu”

  18.06.2016. Luksemburgā notika otrais Eiropas Latviešu apvienības organizētais seminārs “Rūpes un dabu un vidi - [ie]dRosme aktīvai latvietībai”, kas norit semināru cikla “[ie]dRosme” ietvaros, pulcējot diasporas latviešus pilsoniskās līdzdalības stiprināšanas nolūkā. Seminārā piedalījās 20 dalībnieku – aktīvi Latvijas valstspiederīgie, kas dzīvo Luksemburgā un Vācijā. Semināra viesi Elita Kalniņa (biedrības Vides aizsardzības klubs viceprezidente) un Jānis Ulme (biedrības Vides izglītības fonds valdes vadītājs) sniedza izsmeļošu informāciju par to, cik daudzveidīgi katrs personīgi un nevalstiskās organizācijas var darīt, lai veidotu un stiprinātu izpratni līdzcilvēkos par dabas un vides saudzēšanu Lasīt vairāk »
  • publicēts: 27.06.2016 - 10:40
 • Piedalies demokrātijas celtniecībā

  Piedalies demokrātijas celtniecībā
  01.-02.06.2016. Cēsu pils parkā notiks Sarunu festivāls LAMPA uz kuru aicina Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS. Festivālā satiksies visi, kuriem rūp sava, līdzcilvēku un Latvijas nākotne. Ieeja ir brīva. Šogad festivāls ir kļuvis trīs reizes lielāks: teju 150 pasākumi daudzveidīgos formātos un par visdažādākajām tēmām, ko rīkos vairāk kā 80 organizācijas, apvienības vai uzņēmumi.  Festivāla mazajiem dalībniekiem būs iespēja radoši un aktīvi izpausties "mini LAMPĀ". Pilnu festivāla programmu var atrast šeit Lasīt vairāk »
  • publicēts: 27.06.2016 - 10:39
 • Rīgā un četros Latvijas reģionos darbu uzsācis informācijas centrs imigrantiem

  Ar mērķi nodrošināt ilgtspējīgu koordinācijas sistēmu imigrantu atbalstam nacionālā līmenī Rīgā un četros Latvijas reģionu centros - Daugavpilī, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā darbu uzsācis Informācijas centrs imigrantiem (ICI), kura darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta ietvaros nodrošinās biedrība „Patvērums „Drošā māja””.  ICI darbosies kā vienas pieturas aģentūra, nodrošinot informāciju un atbalstu trešo valstu pilsoņiem, tai skaitā sniedzot klientiem tulku pakalpojumus Latvijā retāk sastopamās valodās Lasīt vairāk »
  • publicēts: 27.06.2016 - 10:37