Latvijas pilsoniskā aliance
 • Vēl tikai šonedēļ piesaki savu kandidātu - Balvai cilvēka izaugsmei

  Vēl tikai šonedēļ piesaki savu kandidātu - Balvai cilvēka izaugsmei
  Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” aicina palūkoties sev apkārt un pieteikt šai balvai cilvēkus, organizācijas vai arī uzņēmumus, lai padarītu taustāmāku novērtējumu par to, ko šie cilvēki sniedz ne tikai konkrētiem cilvēkiem, noteiktai kopienai, bet visai Latvijas attīstībai kopumā Lasīt vairāk »
  • publicēts: 08.02.2016 - 15:25
 • NVO fonda attīstība nākamajā posmā

  05.02.2016. notika Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes sēdes. Tikšanās dienas kārtībā bija vairāki nozīmīgi jautājumi, tajā skaitā par NVO fonda prioritāšu noteikšanu.  Padome pieņēma prioritātes, kuras bija  noteikusi Stratēģiskās plānošanas komiteja un, kas tikušas apstiprinātas Valdības un NVO sadarbības memoranda padomes sēdē un būs jāapstiprina Sabiedrības integrācijas fonda padomes sēdē. Var apgalvot, ka NVO fonda izstrādes virzība šobrīd notiek bez īpašas aizķeršanās Lasīt vairāk »
  • publicēts: 08.02.2016 - 15:23
 • Paldies Tev LAURA!

  Iepriekšējā nedēļā uzzinājām, ka Laura Titāne, cilvēks, kurš nodrošina Valdības un NVO sadarbības memoranda padomes sēdes, to norisi un Padomes locekļu savstarpējo koordinēšanu, beigs darbu 12.02.2016. eLPA vārdā izsakām lielu paldies par paveikto. Laura, Tu biji izcils atbalsts visās lietas, ko plānojām un veicām. Vēlam Tev radošu garu un izdevušos ikvienu darbu, ko dari nākotnē.  Paldies Tev Laura! Lasīt vairāk »
  • publicēts: 08.02.2016 - 15:23
 • Par maldinošo, 01.02.2016. izsūtīto elektronisko vēstuli

  Biedrība Latvijas Pilsoniskā alianse vēlas informēt, ka notikusi prettiesiska piekļuve eLPA e-pasta serverim, un 2016.gada 1.februārī izsūtītās elektroniskās vēstules no e-pasta adreses alianse@nvo.lv (par bioloģisko ieroču laboratoriju Lielvārdē), kuru saņēma ziņu aģentūra LETA, autors un nosūtītājs nav biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse”. Esam sazinājušies arī ar Latvijas Cilvēktiesību centru un tās vadītāja Anhelita Kamenska apstiprināja, ka līdzīga rakstura vēstules tikušas nosūtītas viņu vārdā dažādām iestādēm, tajā skaitā Ārlietu ministrijai Lasīt vairāk »
  • publicēts: 08.02.2016 - 15:22
 • eLPA Padomes sēde

  08.02.2016. notiks kārtējā eLPA Padomes sēde. Tās laikā paredzēts turpināt darbu pie eLPA Stratēģijas 2016-2018. gadam, analizējot arī eLPA sadarbības partneru viedokli par eLPA darbu, uzņemt jaunus biedrus, izslēgt biedrus, kuri nav pildījuši savus biedra pienākumus, kā arī diskutēt par jaunumiem NVO sektorā. Lasīt vairāk »
  • publicēts: 08.02.2016 - 15:22
 • Tuvojas Vispasaules NVO diena

  Tuvojas Vispasaules NVO diena
  27.02.2015. tiks atzīmēta Vispasaules NVO diena, kura ir starptautisks simbols, kas atspoguļo pasaules NVO vērtības, centienus un rezultātus. Arī Latvijas NVO ir aicinātas iesaistīties NVO dienas svinēšanā – informējot par savu darbību, īstenot aktivitātes vai satikties ar kolēģiem. Vairāk informācijas var atrast šeit - http://worldngoday.org/ Lasīt vairāk »
  • publicēts: 08.02.2016 - 15:21
 • NVO zināšanu nodošana un pieredzes apmaiņa

  NVO zināšanu nodošana un pieredzes apmaiņa
  14.11.2016. Jūrmalā notika nevalstisko organizāciju starppilsētu pieredzes apmaiņas pirmā konference. Konferencē ņēma dalību vairāk kā 70 dalībnieki no Ķeguma, Ogres, Lielvārdes, Tukuma, Jūrmalas un citu pašvaldību nevalstiskajām organizācijām, kā arī iepriekšminēto pašvaldību domes deputāti un darbinieki. Konference kļuvusi par notikumu, kas tika gaidīts, zinot, ka tajā varēs apspriest NVO aktuālos jautājumus, meklējot risinājumus problēmām, dalīties pieredzē, meklēt sadarbības partnerus Lasīt vairāk »
  • publicēts: 08.02.2016 - 15:15
 • Resocializācijas darbs ar romu tautības sievietēm

  Rehabilitācijas darbs, kas tiek veikts pašas ieslodzījuma vietas spēkiem, ne vienmēr ir pietiekošs. Tāpēc nevalstiskās organizācijas, kā biedrība „Iļģuciema sievietes” jau 14 gadus meklē iespējas piedalīties dažādos sabiedrības integrācijas projektu konkursos, lai palīdzētu cietuma vadībai šajā resocializācijas darbā. Liela pateicība projektu atbalstītājiem, kas nes lielu ieguldījumu notiesāto integrēšanai sabiedrībā pēc viņu atbrīvošanas. Notiesātās romu sievietes jutās gandarītas par tik lielu uzmanību un  doto iespēju. Visi darbinieki un visas notiesātās pievērsa uzmanību šī projekta gaitai Lasīt vairāk »
  • publicēts: 08.02.2016 - 15:10
 • Paplašināts redzesloks vecticībnieku kultūrā

  Projektā “Vecticībnieku kultūras dienas” dalību ņēma pasaules līmeņa vadošie zinātnieki un pētnieki dotajā zinātnes virzienā. Projekta daļā “Vecticības grāmatniecība” tika organizēta kā lekciju kurss “16. - 17. gs. kirilisko grāmatu kā vēstures avota apraksts” ar praktiskām nodarbībām kā pareizi aprakstīt kirilisko grāmatu. Nepieciešams uzsvērt, ka Latvijā nav speciālistu kirilisko grāmatu aprakstīšanā. Tādā veidā var piesaistīta klausītāju interese turpināt apmācību dotajā virzienā Lasīt vairāk »
  • publicēts: 08.02.2016 - 15:06
 • LOSP: Iestājas par godīgiem konkurences nosacījumiem

  03.02.2016. Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdē ir plānots izskatīt likumprojektu “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli””. Deputātu priekšlikumi paredz, ka arī uzņēmumu ienākumu nodokli (UIN) atbalstu neiekļautu ar nodokli apliekamajos ieņēmumos, arī pēc 2016.gada. Lai nodrošinātu lauksaimniecības uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājiem labāku uzņēmējdarbības vidi un spēju konkurēt Eiropas Savienības (ES) tirgū ar citu valstu lauksaimniekiem Lasīt vairāk »
  • publicēts: 08.02.2016 - 15:03