Latvijas pilsoniskā aliance
 • Latvijas lielvalsts budžets. Valsts naudas izlietojuma problemātika

  21.09.2016. Latvijas Vēstnesī tika nopublicēts biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” direktores pilnvaru izpildītājas Kristīnes Zonbergas raksts “Latvijas lielvalsts budžets. Valsts naudas izlietojuma problemātika – kvotas, ziedojumi un deleģējumi”. Ja pavērojam, kam pēdējos gados tikušas piešķirtas “deputātu kvotas”, var secināt, ka tās nav aktivitātes, kas būtu saskaņā ar valsts galveno attīstības plānošanas dokumentu, kā Nacionālais attīstības plāns, jo viennozīmīgi Latvijas prioritāte nav atjaunoti baznīcu jumti vai sports Lasīt vairāk »
  • publicēts: 26.09.2016 - 11:40
 • Vēl tikai šonedēļ piesakies „Grāmatvežu triatlons II” oktobrī!

  Vēl tikai šonedēļ piesakies „Grāmatvežu triatlons II” oktobrī!
  Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA) aicina pietiekties oktobra kursiem “Grāmatvežu triatlons II”. Semināri notiks biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” telpās Ģertrūdes ielā 19/21-3, pl.10.00-14.00 šādos datumos: 07.10.2016. NVO gada pārskati, sabiedriskais labums, ziedojumi un atlaides. 14.10.2016. NVO grāmatvedība, attaisnojuma dokumentu noformēšana un kases aparāti, PVN piemērošana. 28.10.2016. NVO brīvprātīgais darbs. Darba attiecības. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Lasīt vairāk »
  • publicēts: 26.09.2016 - 11:37
 • Līdz rudens brīvlaikam skolēni veiks pilsoniskās aktivitātes

  Līdz rudens brīvlaikam skolēni veiks pilsoniskās aktivitātes
  23.09.2016. Noslēdzās biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” organizētās kampaņas “Mazais pilsonis” daļa, kurā Rīgas nevalstiskās organizācijas (NVO) devās ciemos pie Rīgas skolu skolēniem. Tikšanās laikā skolēni izspēlēja spēli “Četri stūri” un formulēja savu viedokli par dažādiem pilsoniskās sabiedrības jautājumiem, kā piemēram, par iespējamo tikšanos ar Latvijas politiķiem. Tagad ir informēto skolēnu kārta veikt kādu pilsonisko aktivitāti. Skolēniem kampaņas tikšanās laikā ir radušās vairākas idejas, kā pilsoniski aktīvi darboties, tagad tās tiks īstenotas līdz rudens brīvlaikam. Kopumā kampaņā ir izglītoti vairāk kā 550 bērni no 24 klasēm Lasīt vairāk »
  • publicēts: 26.09.2016 - 11:35
 • Notikusi eLPA Padomes sēde

  Notikusi eLPA Padomes sēde
  23.09.2016. notika eLPA Padomes sēde, kurā tika apspriests EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.plānošanas perioda “Pilsoniskās sabiedrības fonds” virzība, kā arī Nacionālā NVO fonda aktualitātes. Padome bija vienisprātis, ka ir būtiski, lai abos šajos fondus vērtēšanas komisijā būtu eksperti, kam ir izpratne par nevalstisko sektoru un ir neatkarīgi no nozaru ministrijām.  Sēdē viskarstākā diskusija izvērtās par biedrību un nodibinājumu saimniecisko darbību Sociālās uzņēmējdarbības likuma kontekstā. Lai gan neviens no dalībniekiem konceptuāli nav pret Sociālās uzņēmējdarbības likuma pieņemšanu, bažas rada, kā tas ietekmēs NVO ekonomisko aktivitāti jeb vai tiks veikti grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā Lasīt vairāk »
  • publicēts: 26.09.2016 - 11:24
 • eLPA motivē Latvijas Nedzirdīgo savienības biedrus

  24.09.2016. Starptautiskās nedzirdīgo dienas pasākumu ietvaros Latvijas Nedzirdīgo savienības kultūras centrā Rītausma eLPA direktora pienākumu izpildītāja K.Zonberga vadīja lekciju par biedru un darbinieku motivāciju, to atbildību, pienākumiem, tiesībām, kā arī nozīmi organizācijas mērķu sasniegšanai. Lasīt vairāk »
  • publicēts: 26.09.2016 - 11:20
 • Jau šo trešdien ikmēneša Memoranda padomes sēde

  28.09.2016. notiks ikmēneša NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēde, kurā tiks diskutēts par aktualitātēm saistībā ar Sociālās uzņēmējdarbības likumprojekta izstrādi un Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas plānu 2017. - 2018.gadam. Tāpat tiks prezentētas NVO fonda prioritātes 2017. gadam, Latvijas juristu apvienības pētījumu rezultāti un nodibinājuma "Barikadopēdijas fonds" barikadopēdija Lasīt vairāk »
  • publicēts: 26.09.2016 - 11:20
 • Finansējuma piesaiste sākas ar informāciju!

  Biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” biedri saņem ikmēneša finanšu ziņu izdevumu, kurā ir apkopoti nacionāla un starptautiska līmeņa projektu konkursi NVO, kā arī noderīgi rīki un risinājumu NVO darbam. Ja arī Tu vēlies ik mēnesi saņemt NVO finanšu ziņas – kļūsti par eLPA biedru vai abonē ziņas! Piesakties  finansu ziņu saņemšanai var nosūtot pieprasījumu uz e-pastu alianse@nvo.lv. Pakalpojuma cena ir EUR 36.00 gadā vai EUR 3.00 mēnesī. Lasīt vairāk »
  • publicēts: 26.09.2016 - 11:18
 • Oktobrī notiks radošā dienas nometne “Raibā draugu pulkā”

  Radošā dienas nometne „Raibā draugu pulkā” tiek veidota Vangažu ukraiņu biedrības "Jatraņ" projekta “Iepazīstam dažādas tautas” ietvaros. Nometne ilgs četras dienas skolēnu rudens brīvlaikā – no 2016. gada 24. līdz 27. oktobrim, Vangažos. Izglītojošās un radošās nodarbībās nometnes dalībnieki iepazīsies ar dažādu tautu tradīcijām, folkloru, mākslu, izzinās līdzīgo un atšķirīgo tajās. Radošajā dienas nometnē „Raibā draugu pulkā” piedalīties aicināti dažādu tautību bērni un jaunieši vecumā no 10 līdz 18 gadiem. Nometne ir bezmaksas Lasīt vairāk »
  • publicēts: 26.09.2016 - 10:02
 • Atbalsti grāmatas “Čigānu stāstu stāsti “Kad dzimtas dārzos ziedi plaukst!”” atvēršanu

  Atbalsti grāmatas “Čigānu stāstu stāsti “Kad dzimtas dārzos ziedi plaukst!”” atvēršanu
  10.10.2016. Kandavas kultūras namā norisināsies grāmatas “Čigānu stāstu stāsti “Kad dzimtas dārzos ziedi plaukst!”” atvēršanas svētki. Programmā plānota ne tikai grāmatas prezentācija un lasījumi, bet arī Romu muzikāls veltījums – svētku noslēguma koncerts. Koncerta programmu veidos romu tautību kolektīvs un to pavadošā muzikālā grupa. Grāmatā “Čigānu stāstu stāsti “Kad dzimtas dārzos ziedi plaukst!”” atspoguļoti romu tautas folklorai raksturīgie žanri un tradīcijas no gadsimtu tālumiem līdz mūsdienām, un to pārmantošana turpmākajām paaudzēm tālākai pastāvēšanai, saglabāšanai un izkopšanai kultūras procesos, tādējādi paplašinot un attīstot romu kopienas etnisko kultūras mantojumu Kandavas pilsētā Lasīt vairāk »
  • publicēts: 26.09.2016 - 09:58
 • Kam pieder sēne?

  Grāmatu lasīšana ir ne tikai lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespēja, bet tā ir viens no bērnu attīstīšanas instrumentiem. Projekts „Grāmatas nams” ir virzīts uz lasīšanas kultūras attīstīšanu ar mērķi integrēties Latvijas sabiedrībā. Projekts sevī ietver bilingvālās pasaku  grāmatas izdošanu un divu prezentāciju vadīšanu, lai izplatītu grāmatu mērķauditorijas vidū. Jaunā rakstnieces Svetlanas Semjonovas  pasaku grāmata „Kam pieder sēne?” sastāv no 7 pasakām, kas tulkotas no krievu valodas latviešu valodā. Pasaku varoņi ir dzīvnieki, putni, augi, priekšmeti no bērna apkārtējās vides. Autorei ir izdevies radīt atmosfēru, kurā valda labestīgums un taisnīgums Lasīt vairāk »
  • publicēts: 26.09.2016 - 09:55