Latvijas pilsoniskā aliance
 • Vai Jūsu organizācija aktīvi piesaista jaunus biedrus, dalībniekus?

  Vai Jūsu organizācija aktīvi piesaista jaunus biedrus, dalībniekus?
  Iepriekšējās eLPA nedēļas jautājums bija: Vai Jūsu organizācija aktīvi piesaista jaunus biedrus, dalībniekus?38% no respondentiem atbildēja, ka visu laiku iesaista jaunus dalībniekus, savukārt 27% norādīja, ka iesaista jaunus dalībniekus periodiski. Pazīstamus cilvēkus savās organizācijās iesaista 12% no respondentiem. Ņemot vērā šos rezultātus, var secināt, ka – 77% no respondentu pārstāvētajām organizācijām piesaista jaunus dalībniekus ļoti regulāri Lasīt vairāk »
  • publicēts: 30.09.2014 - 10:30
 • Rīgas reģiona grāmatzīme

  Rīgas reģiona grāmatzīme
  Iepazīsties ar aktuālo biedrības “Latvijas Pilsoniskās alianses” veidoto Rīgas reģiona grāmatzīmi. Grāmatzīmē ir apkopota informācija par Rīgas plānošanas reģiona NVO un pašvaldības aktualitātēm. Daži no šīs nedēļas virsrakstiem: Naudas balvu piešķiršana Tukuma novada NVO; UNESCO nedēļa; Apstiprināta Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija Lasīt vairāk »
  • publicēts: 30.09.2014 - 09:54
 • Memoranda padomes sēdes pieņemtie lēmumi

  Memoranda padomes sēdes pieņemtie lēmumi
  24.09.2014. notika ikmēneša Memoranda padomes sēde. Tās laikā tika skatīti NVO sektoram vairāki būtiski jautājumi (skat. sēdes darba kārtību). Viens no tiem – Kultūras minsitrijas ziņojums par NVO fonda koncepciju. Sēdes laikā KM informēja padomi par ministrijas paveiktā darba rezultātiem, informējot, ka: ministrija ir apkopojusi iestāžu iesniegto informāciju par biedrībām un nodibinājumiem piešķirto finansējumu (eLPA komentārs: informācijā ir ir iekļauti dati par deleģējuma, līdzdarbības līgumiem un veiktajiem iepirkumiem, lai gan būtiskāk ir gūt iespaidu par projekta konkursos pieejamo finansējumu); Lasīt vairāk »
  • publicēts: 29.09.2014 - 15:27
 • Aicinājums partijām sniegt nostāju sabiedrībai svarīgos jautājumos

  23.09.2014.  biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” nosūtīja aicinājumu visām politiskajām partijām, kuras kandidē uz 12.Saeimas vēlēšanām, sniegt partijas nostāju sabiedrībai svarīgos jautājumos. Nosūtītajā vēstulē ir septiņi jautājumi, kuros aicinām sniegt atbildes par sociālās uzņēmējdarbības, deputātu kvotu, NVO fonda un citiem NVO un sabiedrībai aktuāliem jautājumiem. Lasīt vairāk »
  • publicēts: 29.09.2014 - 13:40
 • Baltijas-Amerikas Dialoga programmas stipendijas

  Baltijas-Amerikas Dialoga programmas stipendijas
  Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA) sadarbībā ar Baltijas-Amerikas Brīvības Fondu  ielūdz uz semināru par iespēju nevalstiskajām organizācijām un izglītības iestādēm pieteikties Baltijas-Amerikas Dialoga programmas stipendijām. Organizācijām, kas nākošajā pavasarī vēlas vai plāno aicināt kādu ASV vieslektoru, ekspertu vai speciālistu un tam nepieciešams finansējums ceļa, uzturēšanās, u.c. izdevumiem, ir iespēja pieteikties līdz 10 000$ lielai stipendijai Lasīt vairāk »
  • publicēts: 29.09.2014 - 13:39
 • Finansējums Rīgas NVO

  16.10.2014. Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA) organizēs Ideju launagu par tēmu, pieejamais finansējums Rīgas NVO organizācijām. Norises laiku un programmu precizēsim nākamnedēļ. Paredzēts, ka Ideju launagā iepazīstināsim interesentus ar finansējuma iespējām ne tikai no Rīgas pašvaldības, bet arī no kapitālsabiedrībām un uzņēmumiem Lasīt vairāk »
  • publicēts: 29.09.2014 - 13:37
 • Delna un PROVIDUS aicina vēlētājus vērtēt partiju solījumus un darbus

  Lai izdarītu atbildīgu izvēli 12.Saeimas vēlēšanās, Delna un PROVIDUS aicina vēlētājus vēl pēdējā nedēļā pirms vēlēšanām iedziļināties partiju solījumos, kā arī izvērtēt politiķu līdz šim padarīto. Vēlētājiem palīdzēs Delnas sagatavotās politiķu solījumu infografikas, kā arī PROVIDUS veiktā analīze par iepriekš solīto un padarīto sabiedrības drošības, integrācijas un enerģētikas politikas jomā. Ir vērts izlasīt partiju programmas vai apskatīt infografikas Lasīt vairāk »
  • publicēts: 29.09.2014 - 12:40
 • Notikusi konferencē ”Kurzemes pašvaldību un NVO sadarbība”

  24.09.2014. Kurzemes NVO atbalsta centrs sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu un Kuldīgas novada pašvaldību organizēja konferenci ”Kurzemes pašvaldību un NVO sadarbība”, lai veicinātu Kurzemes pašvaldību darbinieku pieredzes apmaiņu un labās prakses nodošana nevalstisko organizāciju  atbalsta mehānismiem, iedzīvotāju iesaistīšanu novada dzīves uzlabošanā, pašvaldību un NVO sadarbības ieguvumiem un sarežģījumiem Lasīt vairāk »
  • publicēts: 29.09.2014 - 12:38
 • Rezervē 14. novembri starpkultūru piedzīvojumam!

  Rezervē 14. novembri starpkultūru piedzīvojumam!
  14.11.2014. Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds Latvijas Nacionālajā bibliotekā rīko forumu „DAUDZBALSĪBA, IEKLAUSĪŠANĀS UN KOPRADE: MAZĀKUMTAUTĪBAS LATVIJĀ”. Balstoties Latvijas un ārvalstu etniskās daudzveidības izpēti un pieredzi, foruma diskusiju fokuss būs: Mazākumtautību līdzdalība: interešu aizstāvības prakses un ierobežojumi; Dažādu tautību jauniešu karjeras un aktīvisma „noslēpumi” ; Mazākumtautību izglītības programmu kvalitāte, skolu saikne ar vecākiem un vēl neizmantotās neformālās izglītības iespējas Lasīt vairāk »
  • publicēts: 29.09.2014 - 12:37
 • LOSP: Aicina Zaļā iepirkumā atbalstīt Latvijas ražotājus

  Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) aicina noteikt papildu nosacījumus normatīvajos aktos par Eiropas Savienības atbalsta programmu „Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” (jeb „Skolas piena” programmai), paredzot attāluma nosacījumu piena piegādei no piena ražošanas vietas līdz attiecīgajai mācību iestādei pēc līdzīga principa, kā tas jau ir noteikts spēkā esošajos normatīvajos aktos par programmu „Augļi skolai” Lasīt vairāk »
  • publicēts: 29.09.2014 - 12:35