Latvijas pilsoniskā aliance
 • Ekselence NVO vadībā

  Ekselence NVO vadībā
  Vēlies iegūt saturiskas zināšanas vasarā? Papildināt un pilnveidot savas iemaņas NVO darbā un pārbaudīt tās praktiskās nodarbībās, kopā ar saviem kolēģiem? Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” aicina nevalstisko organizāciju vadītājus un vadošos darbiniekus piedalīties apmācību ciklā „Ekselence NVO vadībā”. Mums ir būtiski, lai nevalstisko organizāciju sektors ir zinošs un spēcīgs un tas nav iespējams bez NVO vadītājiem un darbiniekiem, kuri ir zinoši un varoši. Tādēļ, aicinām tieši Tevi, izmanto iespēju izglītoties par jautājumiem, kas aktuāli organizāciju vadībā   Lasīt vairāk »
  • publicēts: 18.05.2015 - 14:38
 • Piedalies NVO aptaujā!

  Piedalies NVO aptaujā!
  Aicinām nevalstiskās organizācijas izteikt savu redzējumu par NVO darbu pēdējā gada laikā, aizpildot aptaujas anketu. Anketas aizpildīšana aizņems ne vairāk kā 15 minūtes Tava laika, bet tos vērtīgas ziņas par pēdējā gada izaicinājumiem un sasniegumiem, finanšu situāciju un interešu aizstāvības sekmēm NVO sektorā kopumā. Tavas organizācijas atbildes palīdzēs izveidot objektīvu pārskatu par NVO sektoru. Lasīt vairāk »
  • publicēts: 18.05.2015 - 13:26
 • Piesakies šonedēļ uz Saeimas un NVO forumu!

  29.05.2015. notiks Saeimas un NVO forums „Līdzdalība, vienlīdzība un solidaritāte – mūsdienu vērtības ceļā uz drošību un brīvību”. Foruma darbs tiks organizēts trīs paralēlās darba sesijās. Pirmo sesiju paredzēts veltīt pilsoniskās sabiedrības lomai drošības stiprināšanā vietējā un Eiropas līmenī. Otrajā sesijā plānots pārrunāt jautājumus, kas saistīti ar sociālās uzņēmējdarbības lomu sociālās nevienlīdzības mazināšanā. Savukārt trešajā darba sesijā plānots apspriest sabiedrības līdzdalību izglītības kvalitātes nodrošināšanā   Lasīt vairāk »
  • publicēts: 18.05.2015 - 13:25
 • Stratēģija un prakse Baltijas jūras reģionā

  Stratēģija un prakse Baltijas jūras reģionā
  17.06.2015. projekta “Rīgas ziņojums par ES stratēģijas Baltijas jūras reģionam īstenošanas progresu” ietvaros Latvijas Pilsoniskā alianse organizē tikšanos 18 Baltijas jūras nevalstisko organizāciju, kā arī Melnās jūras reģiona un Donavas upes baseina ekspertu tikšanos ar Latvijas NVO. Dalībnieki piedalīsies ES stratēģijas Baltijas jūras reģionam VI ikgadējā forumā “Sasniegt e-kvalitāti, savienojot reģionu”, ko rīko Latvijas prezidentūra ES Padomē ietvaros. Foruma galvenās tēmas ir Stratēģijas nākotne, reģiona konkurētspēja un reģiona digitālā savienojamība   Lasīt vairāk »
  • publicēts: 18.05.2015 - 12:00
 • NVO aicina valsts pārvaldē uzsākt diskusiju par pielaides valsts noslēpumam procedūru

  13.05.2015. Valdības un NVO sadarbības memoranda NVO pārstāvji nosūtītja aicinājuma vēstuli Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai. Memoranda padomes NVO pārstāvji, vēršas pie valdības vadītājas un aicina uzsākt valsts pārvaldē diskusiju par procedūru, kāda noteikta Latvijā saistībā ar pielaides valsts noslēpuma objektiem izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt. Katra nacionālā valsts nosaka kārtību, kādā tiek izsniegtas šādas pielaides, un nav jāpakļauj diskusijām jautājums, vai šāda kārtība nosakāma, jo tas ir nacionālās drošības jautājums un nav pakļaujams publiskai apspriešanai     Lasīt vairāk »
  • publicēts: 18.05.2015 - 11:56
 • Apzinās vajadzības un idejas par vietējās teritorijas attīstību

  Apzinās vajadzības un idejas par vietējās teritorijas attīstību
  25.05.2015. Biedrība „Pierīgas partnerība” organizē Babītes, Mārupes un Olaines novados esošo nevalstisko organizāciju tikšanos, kā arī uzņēmumu pārstāvjiem, tūrisma, kā arī sociālo un sadzīves pakalpojumu sniedzējiem, jauniešiem. Semināra laikā tiks apzinātas dažādu iedzīvotāju grupu vajadzības un idejas par vietējās teritorijas attīstību, to veicinošajiem un kavējošajiem faktoriem. Dalībniekiem būs iespēja piedalīties LEADER projektu izstrādes darbnīcās un dibināt jaunus kontaktus, sadarboties starpnovadu mērogā   Lasīt vairāk »
  • publicēts: 18.05.2015 - 11:25
 • Gruzija, Austrumu partnerība un Eiropas Savienība

  19.05.2015. plkst. 15:00- 18:00 Radisson Blu Hotel Latvija, Rīga, Elizabetes iela 55, Transparency Interanational – Gruzija un Sabiedrība par atklātību – Delnaorganizē pasākumā par Eiropas Savienības Austrumu partnerību: „Progress un iespējas: Gruzija – Eiropas Savienības Asociācijas līguma ieviešanas uzraudzība”. Gruzijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas veica motitorēšanu ES - Gruzijas Asociācijas līguma ieviešanu   Lasīt vairāk »
  • publicēts: 18.05.2015 - 11:07
 • Diskusija par NVO lomu trešo valstu pilsoņu integrācijai un atbalstam

  Diskusija par NVO lomu trešo valstu pilsoņu integrācijai un atbalstam
  19.05.2015. plkst. 13:00 notiks apaļā galda diskusija par Nevalstisko organizāciju lomu trešo valstu pilsoņu integrācijai un atbalstam. Diskusijā piedalīsies pārstāvis no Kultūras ministrijas un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuri darbojas un sniedz atbalstu trešo valstu valstspiederīgajiem. Diskusija būs vērojama interneta vietnē www.nvotv.lv. Diskusija notiek biedrības „Patvērums „Drošā māja””un sadarbības partnera „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” īstenotā projekta „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3” ietvaros       Lasīt vairāk »
  • publicēts: 18.05.2015 - 11:06
 • Mozaīka izsludina brīvprātīgo pieteikšanos

  Mozaīka izsludina brīvprātīgo pieteikšanos
  LGBT un viņu draugu apvienība Mozaīka izsludina brīvprātīgo pieteikšanos pasākumu kopumam EuroPride 2015 ietvaros, kas notiks no 15. līdz 21.jūnijam Rīgā. Papildus informācija par EuroPride 2015 atrodama mājas lapā http://www.europride2015.eu/ un Facebook lapā https://www.facebook.com/EuroPride2015   Lasīt vairāk »
  • publicēts: 18.05.2015 - 11:01
 • Valstij jāatļauj marķēto dīzeļdegvielu lietot produkcijas pārvadāšanai

  Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) vairākkārtēji ir uzsvērusi, ka marķētā dīzeļdegviela sakārtos lauksaimnieku dīzeļdegvielas lietošanu atbilstoši nozares vajadzībām, taču ieviešot jauno sistēmu valdībai jācenšas maksimāli atbalstīt vietējos ražotājus ne tikai ar palielinātiem limitiem, bet jāmazina zemnieku saskatītie šķēršļi   Lasīt vairāk »
  • publicēts: 18.05.2015 - 11:00