Latvijas pilsoniskā aliance
 • Manifests par Nacionālā NVO fonda izveidi Latvijā 2016. gadā

  Nacionālā NVO fonda ideja radusies 2003.gadā, kad, Latvijai iestājoties Eiropas Savienībā, daudzi starptautiski fondi pameta Latviju, kas būtiski ietekmēja NVO pieejamos finansējuma apjomus pilsoniskās sabiedrības attīstības nodrošināšanai. Pēdējo gadu laikā Ekonomiskās zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumenti aizstāja Nacionālā NVO fonda funkciju, kur periodā no 2006.-2009.gadam aptuveni 7,2 miljoni eiro un no 2009.-2016.gadam aptuveni 14,3 miljoni eiro tika ieguldīti Latvijas pilsoniskajā sabiedrībā Lasīt vairāk »
  • publicēts: 01.10.2015 - 12:07
 • Biedrības un nodibinājumi par bēgļu jautājumu tiekas ar Ministru prezidenti

  28.09.2015. nevalstisko organizāciju pārstāvji tikās ar mērķi paust Latvijas nevalstisko organizāciju – biedrību un nodibinājumu vēlmi un gatavību sniegt atbalstu valstij, risinot Eiropā un Latvijā lielāko cilvēku migrācijas krīzi. Sanāksmes laikā Ministru prezidente Laimdota Straujuma uzklausīja klātesošo organizāciju viedokli par katras organizācijas iespējamo pievienoto vērtību krīzes risināšanā, kā arī tika aicināta uz plašāku nevalstisko organizāciju rīkotu pasākumu, kas notiks 26.10.2015. Pasākumā padziļināti plānots uzsākt biedrību un nodibinājumu sniegtā atbalsta organizēšanu tādās jomās kā: 1) Politikas iniciatīvas; 2) Veselība; 3) Sociālā palīdzība; 4) Juridiskais atbalsts; 5) Nodarbinātība un pieaugušo izglītība; 6) Sabiedrības izpratnes veidošana; 7) Darbs ar bērniem un kā atsevišķi tiks skatīts jautājums par savstarpējo koordinēšanu   Lasīt vairāk »
  • publicēts: 28.09.2015 - 16:14
 • Interešu aizstāvju forums Polijā

  25.09.2015.-26.09.2015. eLPA direktore Rasma Pīpiķe piedalījās Polijas interešu aizstāvju organizāciju veidotajā forumā, kura satikās plašs Polijas interešu aizstāvju organizāciju loks un atsevišķi ārvalstu eksperti šajā jomā. Galvenās tēmas, kurām pievērsās foruma laikā bija: interešu aizstāvības organizāciju izaicinājumi, interešu aizstāvības organizāciju finansēšanas iespējas, interešu aizstāvības rezultātu mērīšanas veidi un “pelēkās zonas” interešu aizstāvībā   Lasīt vairāk »
  • publicēts: 28.09.2015 - 11:33
 • Piesakies kļūt par ekspertu

  Piesakies kļūt par ekspertu
  Latvijas Pilsoniskās alianses katru gadu apkopo pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgas attīstības indeksu Latvijā, lai apkopotā veidā to iesniegtu United States Agency for International Development (USAID) pasaules pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgas attīstības indeksam, kurā parāda pilsoniskās sabiedrības sasniegumus un izaicinājumus pasaulē. Lai izvērtētu Latvijas NVO sektoru dažādās kategorijās, kā piemēram, interešu aizstāvība, organizāciju kapacitāte, publiskais tēls u.c.   Lasīt vairāk »
  • publicēts: 28.09.2015 - 11:32
 • Aizvadītā nedēļā sociālās uzņēmējdarbības zīmē

  22.09.2015. Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā noritēja 2.darba grupas sēde par normatīvo regulējumu sociālās uzņēmējdarbības jomā. Sēdē Providus pētniece A.Lešinska klātesošos informēja par sociālās uzņēmējdarbības vidi Latvijā – par pieredzi, praksi, izaicinājumiem un iespējām esošā tiesiskā regulējuma ietvaros. Savukārt Latvijas Samariešu apvienības direktors A.Bērziņš prezentēja „Samariešu atbalsts mājās”, kas uzskatāma par vienu no sociālās uzņēmējdarbības piemēriem Latvijā   Lasīt vairāk »
  • publicēts: 28.09.2015 - 11:30
 • Demokrātijas kultūras pieredze

  Demokrātijas kultūras pieredze
  01.10.2015. ES mājā pl.10.00-16.00, Latvijas Pilsoniskā alianse, Kaced Association (Turcija) un Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten –AdB (Vācija) organizē tikšanos projekta “European Dialogue Project to Strengthen the Culture of Democracy and the Rule of Law ” ietvaros. Tikšanās laikā klātesošie tiks informēti par Latvijas NVO pieredzi interešu aizstāvībā, kā arī notiks domapmaiņa par Eiropas Savienības un Turcijas sadarbības iespējām   Lasīt vairāk »
  • publicēts: 28.09.2015 - 11:28
 • Radošo personu un organizāciju statuss

  24.09.2015. Kultūras ministrijā (KM) notiks diskusija par likumprojekta „Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likums” apspriešanā saņemtajiem komentāriem, kurā piedalījās valsts pārvaldes un nevalstiskā sektora pārstāvji, to vidū arī eLPA politikas koordinatore K.Zonberga   Lasīt vairāk »
  • publicēts: 28.09.2015 - 11:25
 • “Labo darbu nedēļa 2015”no 12. līdz 18.oktobrim!

  “Labo darbu nedēļa 2015”no 12. līdz 18.oktobrim!
  Labdarības organizācija Palīdzēsim.lvjau septīto gadu organizē akciju “Labo darbu nedēļa” – nedēļu, kad īpaši aktīvi darām labus darbus gan paši, gan mudinām to darīt arī citus. „Labo darbu nedēļa 2015” ievada gatavošanos Latvijas valsts simtgadei un tiek organizēta sadarbībā ar Kultūras ministriju, Latvijas valsts simtgades jauniešu rīcības komiteju un Izglītības un zinātnes ministriju. “Labo darbu nedēļā” pastiprināta uzmanība tiek pievērsta palīdzībai, kuras sniegšanai nav nepieciešams liels finansiālais ieguldījums   Lasīt vairāk »
  • publicēts: 28.09.2015 - 10:58
 • Kāds ir kompetents pedagogs 21. gadsimtā un kas ir kvalitatīva izglītība?

  Sākoties jaunajam mācību gadam, Izglītības iniciatīvu centrs (IIC), ar jaunu sparu aktualizē kvalitatīvas izglītības tēmu. Šogad tā labi sasaucas arī ar IZM izvirzītajām prioritātēm. IIC eksperti prezentēja kvalitatīvas izglītības principus Latgales pedagogiem un kopā tika diskutēts par to, kā izglītības iestādes vadītājam un skolotājiem saprast, vai viņi strādā kvalitatīvi, kā analizēt savas stiprās un vājās puses un kā plānot profesionālo attīstību   Lasīt vairāk »
  • publicēts: 28.09.2015 - 10:57
 • Konkurss jauniešiem par līdzdalību un sociālo kapitālu

  Konkurss jauniešiem par līdzdalību un sociālo kapitālu
  Biedrība “Sociālais inovācijas centrs” (SIC) sadarbībā ar Latvijas Jaunatnes padomi (LJP) aicina jauniešus piedalīties konkursā “Jauniešu pilsoniskā līdzdalība un sociālais kapitāls”. Konkursa uzdevums ir sagatavot video vai rakstu, kas atspoguļotu jauniešu līdzdalības iespējas un sociālā kapitāla piemērus – jauniešu savstarpējās sadarbības iespējas, situācijas no savas pieredzes, kas ataino savstarpējās sadarbības, uzticēšanās un kopā darīšanas nozīmi   Lasīt vairāk »
  • publicēts: 28.09.2015 - 10:49