Latvijas pilsoniskā aliance
 • Iecere virzīt ideju par 1% no IIN novirzīšanu NVO

  15.08.2018. partiju apvienība Jaunā Vienotība rīkoja tikšanos ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, lai pārrunātu iespējamo iniciatīvu ieviest jaunu nevalstisko organizāciju finansēšanas modeli, dodot iespēju katram Latvijas iedzīvotājam novirzīt 1% no viņa maksājamā iedzīvotāju ienākuma nodokļa nevalstisko organizāciju finansēšanai. Tikšanās piedalījās Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga, Latvijas Samariešu apvienības direktors Andris Bērziņš, Kurzemes NVO atbalsta centra vadītāja Inese Siliņa un Valmieras Novada fonda vadītājs Ansis Bērziņš. Lasīt vairāk »
  • publicēts: 20.08.2018 - 17:39
 • SIF likumprojekta saskaņošanas sanāksme

  14.08.2018. Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga piedalījās starpinstitūciju sanāksmē par precizēto likumprojektu “Grozījumi Sabiedrības integrācijas fonda likumā”, kurā tika izskatīti jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās nebija tikusi panākta ar Latvijas Pašvaldību savienību, to starpā iebildumi pret Lasīt vairāk »
  • publicēts: 20.08.2018 - 17:38
 • SLO darba tikšanās par ziedojumiem

  14.08.2018. notika sabiedriskā labuma organizāciju tikšanās, lai diskutētu par nevalstisko organizāciju un uzņēmēju aptaujas rezultātiem, kā jaunais nodokļu regulējums ietekmējis ziedošanu jau pirmajā pusgadā, tāpat darba grupa izstrādāja priekšlikumus finanšu situācijas uzlabošanai. Aptaujas rezultāti apliecināja, ka Lasīt vairāk »
  • publicēts: 20.08.2018 - 17:37
 • Tikšanās ar finanšu ministri

  20.08.2018. Latvijas Pilsoniskās alianses pārstāvji – direktore Kristīne Zonberga un padomes locekles Zaiga Pūce un Iluta Lāce – tiksies ar finanšu ministri Danu Reiznieci-Ozolu un Zaļo un Zemnieku savienības citiem pārstāvjiem. Tikšanās mērķis ir pārrunāt pilsoniskās sabiedrības attīstības tendences, kā arī izaicinājumus, ar kuriem Lasīt vairāk »
  • publicēts: 20.08.2018 - 17:36
 • Vai būs jauni ierobežojumi pasākumu organizēšanā?

  23.08.2018. notiks starpministriju (starpinstitūciju) sanāksme par likumprojektu “Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā”, kurā piedalīsies un nevalstiskā sektora intereses pārstāvēs Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga. Latvijas Pilsoniskā alianse, sniedzot atzinumu, aicināja, veicot grozījumus Likumprojektā, ievērot samērīguma principu. Neapšaubāmi drošības jautājumi ir svarīgi, tomēr nepieciešams izvērtēt, kā jauni ierobežojumi ietekmēs biedrošanās un pulcēšanās brīvības, un kopumā pilsonisko aktivitāti. Likumprojekts paredz, lai pieteiktu publisku pasākumu un saņemtu atļauju tā rīkošanai, pasākuma organizators pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts šo pasākumu rīkot, ne vēlāk kā 30 dienas pirms plānotā pasākuma norises sākuma, agrāko 15 dienu termiņam. Vēršam uzmanību, ka publiski pasākumi nereti tiek rīkoti, reaģējot uz aktualitāti sabiedrībā, tādēļ Lasīt vairāk »
  • publicēts: 20.08.2018 - 17:35
 • Portāla latvija.lv pielāgošana sabiedrības vajadzībām

  23.08.2018. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija organizē diskusiju ar nevalstiskajām organizācijām par Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla latvija.lv pilnveidi atbilstoši nevalstisko organizāciju un to pārstāvēto grupu vajadzībām. Diskusijā piedalīsies Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga. Paredzēts diskusijas gaitā Lasīt vairāk »
  • publicēts: 20.08.2018 - 17:33
 • Dialogi ar iedzīvotājiem par Eiropas nākotni

  Rudenī Ārlietu ministrija organizēs dialogus ar Latvijas iedzīvotājiem par Eiropas nākotni. Ministrija paredzējusi atbalstīt diskusiju sēriju ar Latvijas iedzīvotājiem tiešsaistes platformā un klātienē, lai tieši un nepastarpināti uzklausītu Latvijas iedzīvotāju domas un cerības par Eiropas nākotni un veicinātu iedzīvotāju līdzdalību Eiropas Savienības (ES) nākotnes veidošanā. Šādi Latvija piedalīsies visās ES dalībvalstīs notiekošajās konsultācijās ar iedzīvotājiem par Eiropas nākotni.Dialogu uzdevums ir tieši un nepastarpināti uzklausīt iedzīvotāju cerības un pārdomas par Eiropas nākotni Rīgā un reģionos, nodrošinot Latvijas iedzīvotāju plašu iesaisti, lai apliecinātu, ka katram ir iespēja piedalīties Eiropas nākotnes veidošanā. Dialogi notiks paralēli divos veidos: publiskas diskusijas un Eiropas dialoga forums – digitālā tiešsaistes platforma visā  Lasīt vairāk »
  • publicēts: 20.08.2018 - 17:32
 • Turpinās nevalstisko organizāciju pieteikšanās kampaņai “Mazais 100gades pilsonis”

  Turpinās nevalstisko organizāciju pieteikšanās kampaņai “Mazais 100gades pilsonis”
  Latvijas Pilsoniskā alianse šī gada rudenī īstenos ikgadējo kampaņu “Mazais 100gades pilsonis”. Aicinām līdz 30. augustam atsaukties nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kuri vēlas doties uz skolām! Kampaņa “Mazais 100gades pilsonis” notiks Rīgā no 10. septembra līdz 28. septembrim. Biedrību pārstāvjiem šī ir lieliska iespēja interaktīvi un saturīgi izglītot jauniešus par politisko un pilsonisko līdzdalību, iepazīstināt ar nevalstisko organizāciju darbību kā vienu no līdzdalības formām, un nevalstiskam sektoram saistītiem jautājumiem. Lasīt vairāk »
  • publicēts: 20.08.2018 - 17:31
 • Iznācis 20.08.2018 NVO ziņu izlaidums "Nesēdi Tumsā!"

  Iznācis 20.08.2018 NVO ziņu izlaidums "Nesēdi Tumsā!"
  Uzzini!   - Vai 1% no IIN novirzīšana NVO būs jaunais nevalstisko organizāciju finansēšanas modelis? - Kas liedz panākt vienošanos SIF likumprojekta saskaņošanā? - Vai būs jauni ierobežojumi pasākumu organizēšanā un kā tas ietekmēs biedrošanās un pulcēšanās brīvības?   Ja gribi, lai Tavu ziņu iekļaujam e-ziņu izdevumā, tad sūti to līdz piektdienai uz alianse@nvo.lv ar norādi „NVO e-ziņām” Lasīt vairāk »
  • publicēts: 20.08.2018 - 17:29
 • Jurista padoms Nr.22 - sabiedrības līdzdalība un Ministru kabineta apskats

  Jurista padoms Nr.22 - sabiedrības līdzdalība un Ministru kabineta apskats
  Jurista padoms Nr.22 ir veltīts sabiedrības līdzdalībai un Ministru kabineta apskatam. Latvijas tiesiskais regulējums paredz sabiedrības līdzdalību centrālajā valsts pārvaldē, līdzdarbojoties dažādās darba grupās, padomēs, konsultatīvās struktūrās, kā arī sniedzot atzinumus un priekšlikumus pēc institūcijas amatpersonu iniciatīvas.  Lasīt vairāk »
  • publicēts: 20.08.2018 - 16:56