Latvijas pilsoniskā aliance
 • Šonedēļ NVO tiksies vasaras akadēmijā!

  Šonedēļ NVO tiksies vasaras akadēmijā!
  No 20.-22. jūlijam biedrība Latvijas Pilsoniskā alianse organizē Vasaras akadēmiju 2016! Šī gada vasaras akadēmijas tēmas ir: cieņpilnas komunikācijas kultūra, informācijas veidošana un pasniegšana, reaģēšanas māksla, mūsdienīgs vadītājs un citas tēmas. Par iepriekšminētajām tēmām runās tādi jomas eksperti kā – Arstarulsmirus un Maira Dzene, Ansis Jurģis Stabings, Elīna Kļaviņa, Jānis Skutelis un Baiba Rubess. Akadēmijas dalībniekiem būs arī iespēja apgūt interaktīvo neformālās izglītības metodi – Stāstu stāstiem izstāstīju, tāpat intensīvajā apmācību grafikā ir paredzēta arī mandalu zīmēšana un atelpas brīdis. Vasaras akadēmijā pulcēsies NVO pārstāvji no visas Latvijas un tā būs iespēja ne tikai atrast jaunus kontaktus, bet arī stiprināt jau esošos. Lasīt vairāk »
  • publicēts: 18.07.2016 - 10:21
 • Atzīmē savā kalendārā 13.augustu!

  13.08.2016. Birojnīcā, Berga Bazārā, notiks eLPA rīkotais pasākums “Biedrību un nodibinājumu bazārs” (BNB), kurā “savedīsim kopā” nevalstiskās organizācijas, pilsoņu iniciatīvas, rīdziniekus un Rīgas viesus, kā arī uzņēmējus, lai veicinātu starpnozaru sadarbību, kas rezultētos ar kopīgu sociālo problēmu risināšanu un dažādu kopienu attīstības attīstību. Dienas pirmajā pusē būs lekcija par biznesa un nevalstisko sektoru – ko viens no otra varam mācīties -, pēc tam sekos diskusija ar Rīgas uzņēmējiem, lai saprastu, kas ir tie priekšnoteikumi un kas ir tie šķēršļi, lai biznesa sektors vēlētos vai gluži pretēji – nevēlētos atbalstīt nevalstisko organizāciju aktivitātes Lasīt vairāk »
  • publicēts: 18.07.2016 - 10:20
 • eLPA komandā - izmaiņas

  Sākot ar 15.07.2016. eLPA direktore R.Pīpiķe devās ilgākā atvaļinājumā sakarā ar savas ģimenes plānoto pieaugumu. Rasma sava darba laikā, pēdējos divos gados ir varējusi nodrošināt nepārtrauktu virzību uz NVO darbības vides sakārtošanu gan attīstot jaunus instrumentus NVO un sabiedrības līdzdalības pētniecības jomā, gan vadot pētījumus par NVO sektoru Latvijā, gan nodrošinot NVO interešu aizstāvību valsts pārvaldē, panākot ne tikai uzlabojumus normatīvajā regulējumā, kas skar sektoru kopumā, bet arī to, ka tiek sniegts finansiāls atbalsts NVO darbībai no Latvijas valsts budžeta. Dodoties pārtraukumā Rasma novēl visiem NVO: „Neviens Tavai idejai netic tik ļoti, cik Tu, tāpēc arī to īstenošanā visvairāk paļaujies tieši uz sevi!” Lasīt vairāk »
  • publicēts: 18.07.2016 - 10:20
 • EEZ un Norvēģijas finanšu instruments – nākamais periods

  EEZ un Norvēģijas finanšu instruments – nākamais periods
  Atbilstoši 29.06.2016. NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdē lemtajam Finanšu Ministrija, sadarbībā ar nozaru ministrijām un Valsts kanceleju 15.07.2016. organizēja tikšanos, lai sniegtu NVO pārstāvjiem informāciju par turpmāk virzāmajām programmu jomām un investīciju priekšlikumiem šo finanšu instrumentu ietvaros, par ko informēja nozaru ministrijas un Valsts kanceleja, savukārt par kopīgo instrumentu attīstības un ieviešanas laika grafiku informēja Finanšu ministrija. Kā ar, sanāksmes dalībnieki īsi diskutēja par EEZ/ Norvēģu finanšu instrumentu ieviešanas šķēršļu mazināšanu nacionālā līmenī. eLPA šajā sanāksmē pārstāvēja eLPA direktore R.Pīpiķe un eLPA politikas koordinatore K.Zonmberga Lasīt vairāk »
  • publicēts: 18.07.2016 - 10:18
 • Aptaujas anketa par iespējamajām profesijām

  SIA „KPMG Baltics” veic pētījumu Sociālās Integrācijas Valsts Aģentūras uzdevumā, lai identificētu profesijas, kurās varētu tikt nodarbinātas personas ar invaliditāti. Balstoties uz šiem rezultātiem, Sociālās Integrācijas Valsts Aģentūra izstrādās jaunas programmas, lai varētu apmācīt personas ar invaliditāti, kuras varēs pēc tam aktīvāk iesaistīties darba tirgū. Atbilstoši, pētījuma rezultātā ieguvēji būs gan personas ar invaliditāti, kuras varēs apgūt jaunas prasmes, gan darba devējiem palielināsies iespēja algot profesionālus darbiniekus ar atbilstošām prasmēm Lasīt vairāk »
  • publicēts: 18.07.2016 - 10:16
 • eLPA citām organizācijām

  eLPA citām organizācijām
  12.07.2016. noslēdzās eLPA vadītais lekciju apmācību cikls Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības komandai. Lekciju ciklā ietilpst lekcijas, pēc kurām dalībnieki saņem sertifikātu  interešu aizstāvības organizāciju vadībā un darbībā. Lekciju cikls sastāv no tādām lekcijām kā organizācijas iekšējie resursi un stratēģiskā vadība, NVO līdzdalība lēmumu pieņemšanā, organizācijas attīstības plāna izveide, organizācijas lietvedība un komunikācijas prasmju attīstība. Lekciju cikls ir biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” īstenots apmācību kurss, kuru izvēlās organizācijas, kas vēlās paaugstināt savas prasmes interešu aizstāvības darbā. Konkrētās apmācības notika pateicoties Nacionālā NVO fonda atbalstam Lasīt vairāk »
  • publicēts: 18.07.2016 - 10:01
 • Sēklas krīt auglīgā zemē

  14.07.2016. Latvijā, Jūrmalā norisinājās Zemgales NVO centra rīkota starptautiska ES programmas Erasmus+  atbalstīta projekta noslēguma konference. Konferences saturiskā programma tika veidota ciešā sadarbībā ar eLPA un starptautiskajiem projekta partneriem no Rumānijas, Portugāles, Beļģijas un Vācijas. Pasākuma ietvaros tās dalībniekiem bija sniegta iespēja gan uzklausīt politikas veidotāju viedokli un informāciju par aktualitātēm sociālās uzņēmējdarbības jomā Latvijā, gan arī saņemt informāciju par dažādiem sociāliem uzņēmumiem un pieeju šai jomai no projekta sadarbības partneriem. Pasākuma laikā Latvijas speciālistu vadībā konferences dalībnieki apguva inovatīvas metodes radošai ideju attīstībai Lasīt vairāk »
  • publicēts: 18.07.2016 - 10:00
 • Rīgas iedzīvotājiem ir iespēja uzzināt par iesaistīšanos NVO!

  Rīgas iedzīvotājiem ir iespēja uzzināt par iesaistīšanos NVO!
  Sākot no februāra beigām biedrība Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA) īsteno projektu “Tilts 2016”, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. Projekta ietvaros tiek īstenotas vairākas aktivitātes, kuras veicina rīdzinieku informētību un iesaistīšanos nevalstisko organizāciju sektorā (NVO).  Aprīļa mēnesī Rīgas skolās norisinājās kampaņa “Mazais pilsonis” pirmais posms, kuras laikā Rīgas NVO devās uz skolām un informēja skolēnus par savas organizācijas darbību, pilsonisko sabiedrību Rīgā, izspēlēja interaktīvo spēli un aicināja skolēnus pašiem būt pilsoniski aktīviem un īstenot kādu iniciatīvu Lasīt vairāk »
  • publicēts: 18.07.2016 - 09:58
 • “Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija” uzsāk projektu “Mēs Latvijai!”

  No 2016. gada jūlija līdz novembra beigām biedrība “Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija” īstenos projektu “Mēs Latvijai!”. Projekts tiek īstenots starpkultūru dialoga jomā projektu konkursa “Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai 2016” ietvaros. Projekta galvenais mērķis ir veicināt dažādu tautību bērnu un jauniešu starpkultūru komunikāciju, kā arī apzināt katras nacionālās identitātes nozīmi Latvijas kopējā kultūru daudzveidībā. Svarīgs uzsvars, veidojot aktivitātes, būs stiprināt bērnu un jauniešu piederības sajūtu Latvijai - savai valstij un mīlestību pret šo zemi, vienlaikus iesaistoties dažādu kultūru mantojuma saglabāšanā, kā arī nākotnes sadarbības veidošanā Lasīt vairāk »
  • publicēts: 18.07.2016 - 09:51
 • Kurzemes NVO atbalsta centrs aicina uz tikšanos

  Kurzemes NVO atbalsta centrs aicina uz tikšanos
  20.07.2016. plkst.13:00 Kapelleru namā, Saldū, Kurzemes NVO atbalsta centrs aicina uz tikšanos Saldus un Brocēnu novadu nevalstiskās organizācijas, lai pārrunātu Kurzemes NVO atbalsta centra vēlmi atjaunot Saldus NVO koordinēšanas punktu, tuvākās plānotās aktivitātes, uzklausītu klātesošo vēlmes un priekšlikumus, kā arī pastāstītu par šobrīd esošajiem un vēl plānotajiem NVO finanšu avotiem Lasīt vairāk »
  • publicēts: 18.07.2016 - 09:48