Latvijas pilsoniskā aliance
 • Projektu konkursa “Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai” rezultāti

  Projektu konkursa “Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai” rezultāti
  Biedrības Latvijas Pilsoniskā alianse izsludinātajā projektu konkursā "Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai" kopumā tika saņemti 40 projekti visās četrās kategorijās, kuri veicina attīstību un risina izaicinājumus mazākumtautību NVO atbalsta, pilsoniskās sabiedrības attīstības, starpkultūru dialoga un romu integrācijas jomās. Pēc projektu izvērtēšanas, tika apstiprināta finansējuma piešķiršana deviņiem projektiem. Lasīt vairāk »
  • publicēts: 31.07.2015 - 10:08
 • Aptauja par SLO tiesisko regulējumu

  Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” sadarbībā ar PROVIDUS un Ascendum ir izstrādājusi aptaujas anketu par nepieciešamajiem uzlabojumiem normatīvajos aktos, kas regulē sabiedriskā labuma organizāciju darbību. Aptauja tiek veikta sadarbībā ar Finanšu Ministriju, Valsts ieņēmumu dienestu un Valsts Kanceleju. Aptaujas mērķis ir noskaidrot nevalstisko organizāciju viedokli par sabiedriskā labuma organizāciju statusa piešķiršanas un uzraudzības procesu   Lasīt vairāk »
  • publicēts: 27.07.2015 - 13:53
 • Lielumam ir nozīme

  Lielumam ir nozīme
  2015. gada NVO aptaujas dati liecina, jo vairāk NVO ir biedru, darbinieku un brīvprātīgo, jo organizācija tic savām spējām ietekmēt lēmumu pieņemšanu, biežāk izvērš interešu aizstāvības aktivitātes, meklē sadarbības iespējas ne tikai valsts, bet arī starptautiskā mērogā. Tomēr jāsecina, ka pēdējo divu gadu laikā ir palielinājies to organizāciju skaits, kas nav veikušas nevienu interešu aizstāvības aktivitāti. Visaktīvākās interešu aizstāvībā ir organizācijas, kuru darbības mērķis ir interešu aizstāvība Lasīt vairāk »
  • publicēts: 27.07.2015 - 13:51
 • 29.jūlijā notiks ikmēneša Memoranda padomes sēde

  29.07.2015. plkst.11.00 notiks ikmēneša Memoranda padomes sēde, kuru vadīs Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Rasma Pīpiķe. Sēdē tiks diskutēts par finansēta nevalstisko organizāciju fonda izveidi; par NVO kapacitāti pilnvērtīgi līdzdarboties ES Fondu 2014-2020 plānošanas perioda programmu sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un novērtēšanā; par normatīvo aktu grozījumu nepieciešamību, nosakot biedrību un nodibinājumu amatpersonām pārvaldīt latviešu valodu C1 līmenī   Lasīt vairāk »
  • publicēts: 27.07.2015 - 13:49
 • Jaunieši izzinās klimata pārmaiņas Ekoskolu forumā

  Jaunieši izzinās klimata pārmaiņas Ekoskolu forumā
  Jau piekto gadu Ekoskolu programmas ietvaros tiek organizēts jauniešu forums, kas šogad notiks tik aktuālās klimata pārmaiņu tēmas ietvaros. Mazzalves pamatskolā no 30.jūlija līdz 2. augustam pulcēsies vairāk kā 90 aktīvākie Ekoskolu jaunieši no visas Latvijas. Par tradīciju kļuvušais vasaras forums šogad veltīts tam, lai veicinātu klimata pārmaiņu kā būtiskas problēmas apzināšanos skolu vidē un sabiedrībā, veidojot nākamo paaudzi, kas apzinās klimata pārmaiņu nopietnību un saprot nepieciešamos risinājumus   Lasīt vairāk »
  • publicēts: 27.07.2015 - 13:44
 • Ziņojums par Igaunijas pret-korupcijas reformām

  Ziņojums par Igaunijas pret-korupcijas reformām
  23.07.2015. Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS pētnieks Valts Kalniņš norāda, ka korupcijas novēršanas ziņā Igaunija ir acīmredzams līderis, salīdzinot ar citām post-padomju valstīm. Skatoties uz vēsturisko mantojumu, ir vairāki cēloņi, kas palīdz izskaidrot šo statusu - Igaunijā no visām Padomju republikām bija visbagātākā un tai bija visattīstītākā un autonomākā pilsoniskā sabiedrība, kura bija atvērtāka Rietumu informācijas plūsmai. Tomēr spēcīgais pret-komunistiskais un nacionālistiskais noskaņojums, šķiet, ir galvenais iemesls, kādēļ Igaunija ieviesa radikālas reformas savas valdošās elites sastāvā, kas kulminējās 1992. gada parlamenta vēlēšanās   Lasīt vairāk »
  • publicēts: 27.07.2015 - 13:33
 • No tetrapakas līdz interjera priekšmetam

  No tetrapakas līdz interjera priekšmetam
  30.07.2015. homo ecos: Zaļajā stāvā (Ermestīnes iela 12, Rīga) notiks darbnīca "No tetrapakas līdz interjera priekšmetam". Uzzināsi, kādas lietas ir iespējams uztaisīt no tetrapakas. Radošā darbnīca tiek organizēta projekta „Urbānā skatuve!” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments. Vairāk informācijas var atrast šeit. Lasīt vairāk »
  • publicēts: 27.07.2015 - 13:31
 • Biotopu kartēšanas process nav kā Pandoras – brīnumu lāde!

  Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvjiem izskatot Vides un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pasākuma 5.4.2.1. "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnosacījumi” projekta vērtēšanas kritērijus, kas attiecas uz biotopu kartēšanas metodikas izstrādi un ieviešanu, radušies iebildumi, kas varētu ierobežot saimniecisko darbību. Lai izvairītos no vienpersoniskas lēmumu pieņemšanas, svarīgi biotopu kartēšanas procesā iesaistīt visas puses     Lasīt vairāk »
  • publicēts: 27.07.2015 - 13:28
 • Ziemeļvalstu- Baltijas valstu mobilitātes programma "Kultūra"

  20.07.2015. tika izsludināts šī gada trešais pieteikšanās termiņš radošo braucienu atbalstam Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Kultūra" ietvaros. Līdz 20.augustam profesionāli mākslinieki un citi radošo profesiju pārstāvji aicināti iesniegt projektus radošajiem braucieniem uz kādu no Ziemeļu vai Baltijas valstīm laika periodā no 1-10 dienām   Lasīt vairāk »
  • publicēts: 27.07.2015 - 13:25
 • Izsludināts konkurss EK programmā "Tiesiskums 2014-2020"

  Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāts izsludina atklāto konkursu starptautisku projektu izstrādei nacionālo tiesu sistēmu kvalitātes uzlabošanai. Projekts jāīsteno starptautiskā līmenī, piedaloties partneriem no vismaz piecām programmas dalībvalstīm. Šī konkursa ietvaros tiks atbalstītas šādas aktivitātes: datu vākšana un analītiskais darbs, lai veiktu salīdzinošo analīzi par dažādām nacionālo tiesu u.c. tieslietu sistēmā iesaistīto institūciju praksēm   Lasīt vairāk »
  • publicēts: 27.07.2015 - 13:25